Leendert van As. Foto: Esther Nederlof
Leendert van As. Foto: Esther Nederlof

In de Taverne: Leendert van As

Algemeen DinXperience

DINXPERLO / SUDERWICK - In de jaren tachtig stond de Heelweg vaak vol met vrachtwagens, die hun waren naar Duitsland brachten. Een doorn in het oog van Leendert van As, die in 1976 burgemeester van Dinxperlo werd. Hij beijverde zich voor een rondweg om Dinxperlo die met de Europabrug een veel betere aansluiting met Duitsland zou hebben. Het kostte hem zestien jaar lobbyen, maar uiteindelijk kon in 1992 de AA-strang rondweg worden geopend. "Gelukkig hebben de Duitsers er aan alle kanten aan meegewerkt", aldus Van As.

Door Lex Schellevis

Dinxperlo 700
Zijn vasthoudendheid is tekenend voor Van As, die Dinxperlo op de kaart wist te zetten. Het Dinxspel werd in 1981 samen met de VVNF groots aangepakt; prinses Margriet & Pieter van Vollenhoven, de Fürst zu Salm-Salm en de Gelderse commissaris van de Koningin Geertsema waren getuige van een prachtig schouwspel waarbij heel veel inwoners waren verkleed. Hier is uiteindelijk de jaarlijkse Grensmarkt uit voortgekomen, die eigenlijk verwijst naar de internationale handel langs de Heelweg. Daar kochten een eeuw geleden grote groepen Duitse kooplustigen uit het Ruhrgebied spullen die in eigen land nauwelijks verkrijgbaar waren. Na 1981 werd in het plan Gielink het 700 Bomenbos gerealiseerd als herinnering aan het 700-jarig bestaan van de parochie Dinkesberne, de oudste bekende samenleving van de gemeente Dinxperlo.

Beatrix
Het werkbezoek van Koningin Beatrix in 1984 aan Dinxperlo was een ander hoogtepunt voor Van As. "Toen Geertsema mij belde of Dinxperlo Hare Majesteit wilde ontvangen heb ik gezegd: "Ja, maar niet als tussendoortje." Ik wilde tijdens de lunch twee zaken bij de koningin aankaarten: de grensoverschrijdende samenwerking met Suderwick en het werkgelegenheidsprogramma van de gemeente Dinxperlo. Dat was voor die tijd redelijk innovatief, omdat het jongeren de gelegenheid gaf met een kleine bijdrage bovenop de uitkering aan de slag te gaan bij Dinxperlose bedrijven." Memorabel is uiteraard de voetstap over de grens, die als gele voetafdruk nog steeds te zien is op het trottoir bij bakker Gerads. De tweede stap mocht Beatrix niet zetten, omdat dit dan een staatsbezoek aan de Bondsrepubliek zou worden, waar vervolgens een heel ander protocol met ontvangst door het Duitse staatshoofd voor nodig was. Maar wel werd ze verrast met een welkomstdrankje van 'Zum Deutschen Eck'.

Herdenking
De aandacht voor de Tweede Wereldoorlog en de herdenking van de bevrijding blijft een gevoelige en complexe zaak, zeker als in je familie slachtoffers zijn gevallen. Dat moet je eerbiedigen, volgens van As. "Oorlog is helaas van alle tijden; hoe kan het dat 'patsers' het voor het zeggen krijgen in beschaafde landen? Daarom is de Europese gedachte zo belangrijk, omdat het burgers verenigt over grenzen heen." Van As realiseert zich tegelijk dat afstanden en verschillen er altijd zullen zijn; je sluit je immers het liefst aan bij je eigen groep en praat in je eigen dialect. Hij koos er daarom voor zijn werk te doen als 'trait-d'union', verbinder tussen Nederland en Duitsland. En van die inzet hebben we in Dinxperlo en Suderwick nog altijd veel profijt, denk maar aan het unieke gezamenlijke bureau van de Nederlandse Politie en de Duitse Polizei.

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band