Jan Heesen. Foto: Han Rutgers
Jan Heesen. Foto: Han Rutgers

In de Taverne: Jan Heesen

Algemeen DinXperience

DINXPERLO - Waarom heet de sporthal in Dinxperlo eigenlijk 'Eurohal'? Met deze vraag gingen we naar Jan Heesen, jarenlang secretaris van de Sport- en Recreatiestichting.

Door Han Rutgers

De plannen voor de bouw van een sporthal in Dinxperlo dateren van 1967. Jan herinnert zich dat er in de gemeente Dinxperlo behoefte aan een sporthal was om het leefklimaat in de grensstreek te verbeteren. De sporthal was mede bestemd voor de inwoners van Suderwick. Regelmatig was er overleg tussen de gemeentebesturen van (toen nog) Amt Liedern-Werth en Dinxperlo. Geconstateerd werd dat men aan weerszijden van de grens met dezelfde problemen worstelde.

Hallenbad
Zo ontstond het initiatief voor een gezamenlijk gebruik van een sporthal in Dinxperlo en van een overdekt zwembad in Suderwick. Dit Hallenbad werd gebouwd op de plaats waar nu de drankenhal is en had een beweegbare bodem.
?Destijds maakten de gymnastiekverenigingen gebruik van de hal aan Molenstraat, van zaal Vrieze en van zaal Bruggink. Veel sportverenigingen zoals gymnastiek, volleybal, tennis, zaalvoetbal en handbal hadden behoefte aan een grotere sporthal", aldus Jan. Verder werd afgesproken dat de schoolkinderen uit Dinxperlo en Suderwick gebruik konden maken van zowel het Hallenbad voor zwemlessen als de sporthal voor gymnastiek. Het gemeentebestuur van Dinxperlo zag toen al het belang van sport als zinvolle vrijetijdsbesteding. Ook in die tijd waren er uitspattingen van sommige jeugdigen die zich geen raad wisten met hun vrije tijd.

Verenigd Europa
De achtergrond van het gezamenlijk gebruik van de sporthal en het Hallenbad was dat de Europese integratie nieuwe impulsen zou krijgen. J.W. Stam, destijds burgemeester van de gemeente Dinxperlo, had een vooruitziende blik. Volgens hem kon een verenigd Europa ooit werkelijkheid worden als de binnengrenzen zouden verdwijnen. Jan: "Door de intensieve contacten aan beide zijden van de grens werd het vijandbeeld, ontstaan door de oorlog, langzamerhand afgebouwd."

Ook de rijksoverheid stond achter het initiatief en het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk kende een subsidie toe van 225.000 gulden (= iets meer dan
102.000 euro). Daarnaast was er contact met het Belgische biermerk Stella Artois, dat marktaandeel wilde veroveren in Nederland. Honderden auto's en vrachtwagens maakten reclame voor Stella Artois doordat zij rondreden door Nederland met de affiches van het biermerk op de auto's bevestigd. Afgesproken werd dat een groot aantal jaren dit merk werd getapt in de kantine van de sporthal en in de foyer van Ons Huis. Als tegenprestatie sponsorde Stella Artois de bouw met een bedrag van meer dan 50.000 gulden (meer dan 22.500 euro).

Vanwege het internationale gebruik in een zich ontwikkelend Europa lag de naam 'Eurohal' voor de hand. De aanduiding 'Dinxpers Eurohal, een grensgeval', op de steen naast de huidige ingang, is logisch. Om de samenwerking met Duitsland te symboliseren werd er bij de sporthal op de heuvel met de vlaggenmasten een lijnenspel aangebracht van anders gekleurde straatstenen in de richting van Suderwick.

Na de opening op 18 november 1972 kende de Eurohal een multifunctioneel gebruik. Naast de vele vormen van sport en uitvoeringen was de sporthal jarenlang onderdeel van de studentenwedstrijd "de Batavierenrace" en bedrijven zoals Hedex en Saba vierden hier hun jubileum. Helaas is het Hallenbad gesloten en afgebroken. De Eurohal is mede door de modernisering door middel van een nieuwe ingang en het derde zaaldeel nog steeds een centrale plaats voor sporters uit Dinxperlo en Suderwick.
 

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band