Foto:

Meer goedkope woningen voor starters en ouderen bouwen

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – In september stelde de gemeenteraad de Regionale kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in de Achterhoek vast. In de Regio Achterhoek is afgesproken dat voortaan kwaliteit boven kwantiteit zal gaan. Daarnaast gaat uitbreiden voor inbreiden, ligt de nadruk op woningen voor starters en ouderen en wordt er voorrang gegeven aan de omvorming van leegstaand vastgoed. Bovendien moet er een aantoonbare behoefte zijn. "Wij voegen daar lokale criteria aan toe", zegt wethouder Ted Kok. "We willen in de grote kernen meer woningen in de goedkope sector bouwen."

Elk half jaar nieuwe plannen beoordelen
Bij het formuleren van het lokale woningbouwkader is gekeken welke plannen er op dit moment zijn en wat er nodig is voor de toekomst. "Dat hebben we gespecificeerd voor de grote kernen Aalten, Dinxperlo en Bredevoort", zegt de wethouder. "Daar is een tekort aan woningen in de goedkopere sector, aan koopwoningen onder de twee ton euro." Nieuwe plannen krijgen voorrang. Tegelijkertijd blijft het oude stoplichtenmodel bestaan. "Van de plannen die nu op rood staan, zeggen we, kom met andere plannen. Bij nieuwe plannen kijken we of ze vernieuwend, betaalbaar en duurzaam zijn." Alle nieuwe plannen worden eens per half jaar beoordeeld, niet alleen wat betreft volkshuisvestingsaspecten, maar ook of ze ruimtelijk inpasbaar zijn. Daarna kan de voorkeur worden gegeven aan de kwalitatief beste plannen. Plannen voor leegstaand vastgoed worden daarentegen meteen beoordeeld, zeker als het om monumentale en karakteristieke panden gaat.

Snel realiseren
Voor de kleine kernen en de buurtschappen zal alleen aan nieuwe woningbouwplannen meegewerkt worden als de behoefte kan worden aangetoond en er een concreet initiatief is. "We willen namen en rugnummers. Er moet een heilig geloof zijn dat het plan snel wordt uitgevoerd", zegt Kok. Hij hoopt met name op plannen van jongeren. "We zullen ook jaarlijks de lokale behoefte monitoren." Daarbij wordt telkens in beeld gebracht van welke woningtypen en prijsklassen er tekorten zijn. In de toekomst zullen er "zeer strikte termijnen" worden afgesproken voor realisatie. Er komen geen plannen meer, die jarenlang in de kast blijven liggen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden