Zoon Gerben bezig met de screening van één van de kinderen. Foto: eigen foto
Zoon Gerben bezig met de screening van één van de kinderen. Foto: eigen foto

Ondernemersechtpaar Te Kiefte naar Oeganda voor Eyecare-project

Algemeen

Duizend Oegandese kinderen gescreend op oogafwijkingen

DINXPERLO – Ter gelegenheid van het bedrijfsjubileum van Te Kiefte Optiek startten Derk-Jan en Christien te Kiefte uit Dinxperlo in 2017 een oogzorgproject in Ndegeya, Oeganda, in nauwe samenwerking met de Joanne Foundation. Toen al ging het echtpaar op bezoek in Oeganda, en afgelopen najaar waren zij er opnieuw. Enthousiast vertellen zij over het Eyecare-project, over de hartelijke en warme ontvangst door de mensen in Oeganda en over de geweldige ondersteuning van de medewerkers van de Joanne Foundation ter plaatse.

Door Lydia ter Welle

Christien te Kiefte vertelt: "We hebben in Oeganda Michael gesteund en opgeleid. Hij volgt een opleiding verpleegkunde op de Nurse School in Ndegeya, en leerde van ons de eerste theoretische en praktische zaken ten aanzien van optiek. Michael kan nu zelfstandig oogmetingen verrichten, levert brillen af en verricht reparaties, om zo de oogzorg in Ndegeya te ondersteunen samen met Nurse Kakande." Tevens heeft het echtpaar Te Kiefte gezorgd dat de juiste apparatuur naar Oeganda ging voor het verrichten van metingen en dergelijke. De oogmetingen tijdens hun eerste bezoek, en de metingen die sindsdien door Michael verricht werden, leverden resultaten op, op basis waarvan Derk-Jan en Christien in Nederland brillen maakten, die vervolgens naar Ndegeya gingen via Joanne Foundation. Michael zorgt ter plekke voor aflevering van de juiste bril bij de juiste persoon. "Dankzij sponsoring van leveranciers, en deels door gebruik te maken van monturen die we kregen, konden we zo velen, vooral ouderen van een bril voorzien. Meest leesbrillen, die het mogelijk maken dat ouderen weer werkzaamheden konden verrichten om te voorzien in hun levensonderhoud", zegt Derk-Jan.

Kinderen
"Maar toen al, in 2017, zagen we dat er ook kinderen waren die dringend behoefte aan oogzorg hadden. Een kind dat niet goed ziet, of bijvoorbeeld scheel kijkt, heeft vrijwel geen kans op een goede toekomst. Daarom hebben we ons nu vooral op kinderen gericht. We hebben in de paar weken dat we daar waren, zo'n duizend kinderen gescreend. Gekeken dus of ze goed konden zien, of dat er nader onderzoek nodig was. In zo'n 500 gevallen was een nader onderzoek, een oogmeting, nodig. Daaruit kwam naar voren dat er zo'n 130 brillen nodig zijn. Die maken we nu, hier in Nederland, en die gaan dan naar Oeganda, waar Michael ze aflevert", vertelt Christien. Het echtpaar kreeg bij de onderzoeken hulp van zoon Gerben en zijn twee vrienden Mark en Jeremy, die ook in Ndegeya waren. "Eigenlijk zouden zij diverse klussen verrichten, maar vanwege de hevige regenval – het was de tijd van moesson – kon dat niet, en hebben ze ons geweldig geholpen bij de screening."

Netwerk gebruiken
De oogmetingen verrichtte Derk-Jan. "Maar daarbij kwamen ook – zoals we al hadden verwacht – zaken naar voren die niet met een bril zijn op te lossen. Dan is er meer en gespecialiseerde oogzorg nodig, zoals operaties. Nu zijn er wel regeringsziekenhuizen waar mensen gratis terecht kunnen voor medische zorg, maar het probleem is vaak dat men er niet of nauwelijks kan komen; daarvoor is geen geld. Die ziekenhuizen zijn vrijwel alleen in de grote steden te vinden, en de situatie is er bovendien – naar westerse begrippen - werkelijk heel slecht: weinig of geen hygiëne, overvolle afdelingen waar twee tot drie patiënten in één bed liggen, en alles door elkaar: van mensen met malaria tot astma, van iemand met diarree tot iemand die geopereerd is. Schrijnend om te zien. Je wordt er naar van als je dat ziet. Dus we proberen op allerlei manieren via ons – inmiddels grote – netwerk aan te sluiten bij projecten die een oplossing bieden. Bij de benodigde oogoperaties, maar ook in sommige gevallen bij andere zaken. Maar daarbij houden we steeds voor ogen dat het de bedoeling is dat men op den duur zelf de benodigde zorg kan regelen", aldus Christien.

Werken aan zelfredzaamheid
Derk-Jan legt uit: "We kijken steeds goed naar de vraag die er ligt. We vertellen ook steeds weer dat hun eigen initiatief ook belangrijk is. Want het is geen oplossing om steeds maar klakkeloos geld te geven. Ter plaatse moeten ook mensen leren wat er nodig is om zélf de benodigde zorg te realiseren. En het moet ook duidelijk zijn dat ook bij ons de bomen niet tot in de hemel groeien. We blijven bijvoorbeeld Michael wel steunen bij zijn opleiding. Met zijn werkzaamheden in de oogzorg verdient hij wat geld. Hij is ook een goed voorbeeld voor de mensen: hij heeft gespaard van wat hij verdiende, en heeft onlangs een stukje grond gekocht. Hij werkt aan en voor zijn toekomst."

Kennis delen
Derk-Jan te Kiefte verzorgde in Ndegeya ook een gastles op de Nurse School over ogen. "Een verhaal gecombineerd met een presentatie. Deze kunnen hergebruikt worden, waardoor de kennis nog verder kan worden gedeeld. Alles gericht op zelfredzaamheid in de toekomst", zegt Christien. Het zal nog best even duren voor het zover is, maar daarop is de steun van Te Kiefte gericht. "Het zal misschien wel nodig blijven om de brillen hier te maken, maar we kijken er heel goed naar, en proberen geld dat we uitgeven aan het project als vliegwiel te laten werken, om daarginds een zelfstandig oogzorgnetwerk te realiseren", aldus Te Kiefte.

Veel steun
Het echtpaar Te Kiefte benadrukt: "In oktober, toen wij naar Oeganda waren, is ons bedrijf open geweest door de inzet van ons personeel: John, Demi en Truus. Zonder hen was de reis naar Oeganda niet mogelijk geweest. We zijn hen daar heel erkentelijk voor." Ook blij met en heel dankbaar is het echtpaar voor de steun die mensen bieden, door financiële bijdragen aan hun Eyecare-project. Van inwoners van Dinxperlo en omstreken, van leveranciers, en in de collectebus in de winkel. "Heel hartelijk dank daarvoor", aldus Derk-Jan en Christien. "Ons motto blijft: Wij gaan door!"

Video: Te Kiefte Optiek Dinxperlo

Derk-Jan te Kiefte bezig met een oogmeting. Foto: eigen foto

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band