Columns

Dichterbij | Niets voor mij

Niets voor mij

De afgelopen maanden hebben de griffier en ik een cursus gegeven over het bestuur van onze eigen gemeente. Alleen voor vrouwen want die zijn zwaar ondervertegenwoordigd en ze ervaren vaak een grotere drempel om aan zo'n cursus deel te nemen dan mannen. Dat werd door veel van de deelnemers onderschreven. Maar liefst 57 vrouwen gaven zich ondertussen op, te veel en dus 35 op de reservelijst. In februari start weer een groep en in september nog één, daarvoor kunnen belangstellende vrouwen zich nog wel aanmelden bij de griffie.
Twintig vrouwen namen deel, de meesten hadden een grote afstand tot de lokale politiek, moesten zelfs aan de eigen omgeving uitleggen waarom ze eigenlijk meededen. Ze gaven vrij algemene redenen aan: "Ik wil er wel wat meer over weten". Slechts een enkeling had concrete interesse in actieve deelname aan de gemeentepolitiek.
Drie avonden werden de dames bijgepraat over hoe ons land en onze gemeente bestuurd wordt. Op hoofdlijnen maar er kwam veel aan de orde. "Pittig maar goed te doen". De vrouwelijke raadsleden van onze gemeente presenteerden zich en beantwoordden tal van vragen over het raadswerk. Het leverde later zelfs drie vragen van raadsleden aan de wethouders op. Ook de gemeentefinanciën werden toegelicht. Daarna was er een avond waarin het debatteren centraal stond, het onder woorden brengen van je boodschap. Ook was er een avond over lobbyen. Hoe kan je invloed uitoefenen op de besluitvorming, hoe, bij wie en wanneer breng je je boodschap aan de man/vrouw? Tenslotte bezocht de groep nog de raadsvergadering waarin de begroting 2020 werd vastgesteld. Dat gaf een inkijkje in hoe en waarover de partijen 'zich druk maken'. Acht deelnemers gaan verder nog kennismaken met een door henzelf gekozen partij.
Tijdens een maaltijd keken we terug op de cursus. Het werd een mooi gesprek over de relatie burger en gemeente, het raakte me dat mensen door de cursus daar echt anders naar zijn gaan kijken. "Tijdens de eerste avond realiseerde ik me opeens dat het in de lokale politiek over mij, over onszelf gaat" zei een deelneemster. "Het is eigenlijk niet eens zo moeilijk om raadsleden aan te spreken." Een ander gaf aan geschrokken te zijn van de in vergelijking lagere opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Dinxperlo. "Daar zouden wij Dinxperse vrouwen toch wat aan moeten doen", sprak ze haar dorpsgenoten aan. Velen gaven aan het lokale nieuws intensiever te volgen en ook beter te begrijpen.
De democratie is van ons allen, zeg ik als burgemeester én burger. Wij bepalen zelf wie we kandidaat stellen voor ons gemeentebestuur en wie we kiezen. Wij burgers zijn verantwoordelijk. Een mooie opdracht voor ons allen, ook voor u/jou!

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden