Vaker nieuwe woningbouwplannen beoordelen. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Vaker nieuwe woningbouwplannen beoordelen. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Gemeenteraad stelt afwegingskader woningbouwplannen vast

"Kwaliteit gaat boven kwantiteit"

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Nadat in september al het regionale toetsingskader voor woningbouw was vastgesteld, stemden nu bijna alle raadsleden in met de lokale invulling van dat kader. Alleen Henk Meerdink (HMV) was tegen, omdat hij al jaren vindt dat er geen belemmeringen moeten zijn voor bouwplannen. "Dit is betutteling. Laat de markt zijn werk doen." In het lokale toetsingskader worden criteria gegeven waaraan nieuwe woningen moeten voldoen. Woningen voor jongeren en ouderen zijn een speerpunt, maar kwaliteit speelt ook een rol bij de beoordeling. "Kwaliteit gaat boven kwantiteit", herhaalde wethouder Ted Kok. "Dat betekent niet dat er onbeperkt kan worden gebouwd, maar ik verwacht niet opeens honderden woningen meer."

Kordaatheid uitstralen
Op Henk Meerdink na waren alle partijen tevreden over het kader. Daarin staat dat nieuwe bouwplannen elk half jaar worden beoordeeld. Alleen dat werd met een amendement veranderd door de gemeenteraad in drie maanden. "We moeten kordaatheid uitstralen", zei Gerrit Assink (CDA), een van de indieners van het voorstel. Alleen de Progressieve Partij was tegen deze aanpassing. "Daar zijn we minder positief over", zei Bert Weevers. "Er moeten wel voldoende goede plannen zijn om te beoordelen." Wethouder Kok gaf aan zich niet tegen het amendement te zullen verzetten. Hij wees er wel op dat er dan afgewogen moet worden tussen minder projecten. "Maar het is geen heikel punt. We moeten aan de slag gaan om de bouw van extra nieuwe woningen aan de gang te krijgen." Erik Groters (Gemeentebelangen) vroeg of afgewezen woningbouwplannen in een volgende ronde "weer mee kunnen doen". Wethouder Kok antwoordde dat een afgewezen plan opnieuw mag worden ingediend. "Maar wij gaan wel eerst in gesprek over aanpassingen. Dan wordt duidelijk of een nieuwe poging zinvol is." Tobias Holtman vroeg om een publieksvriendelijke versie van het afwegingskader. "Dat is al klaar", zei de wethouder.

Waardering voor voorstel wethouder
Zijdelings kwam nog het voorstel dat de wethouder deed tijdens de begrotingsvergadering ter sprake. Kok wil als gemeente zelf het initiatief nemen om woningen in het buitengebied te realiseren, die bedoeld zijn als starterswoningen voor jongeren. Omdat de gemeente goedkoop geld kan lenen, wil hij hierin investeren. Het toetsingskader geeft al extra ruimte voor jongeren. "In combinatie met het voorstel van de wethouder kunnen we slagen maken", zei Gerrit Assink. "Het beste voorstel van wethouder Kok in deze raadsperiode", zei Alexander van der Graaff (D66), "Een vooruitstrevend idee voor onze jeugd." Over deze "wereldprimeur" van de wethouder was zelfs Henk Meerdink positief. "Wij durfden het niet voor te stellen", zei Gerbert Navis (VVD).

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden