Foto: Foto:

Kosten uittreding Oude IJsselstreek uit Laborijn naar schatting bijna 9 miljoen euro

AALTEN - Op vrijdag 6 december heeft het algemeen bestuur van Laborijn de rapportage over de bruto berekening van de financiële impact van uittreding van gemeente Oude IJsselstreek vastgesteld. Dit als gevolg van het voorgenomen besluit van gemeente Oude IJsselstreek om uit de gemeenschappelijke regeling te treden. De stuurgroep heeft BDO geselecteerd en het bureau gevraagd een bruto berekening te maken van de financiële impact van uittreding. BDO heeft gekeken naar vier invalshoeken: de directe personeelskosten, bedrijfsvoering, balanspositie en projectkosten. Op basis van deze vier invalshoeken wordt de totale financiële impact bij uittreding geschat op bruto circa € 8,9 miljoen. Deze rapportage is slechts een eerste inzicht. De financiële impact kan ook hoger of lager uitvallen. BDO gaat in de volgende fase een nadere analyse uitvoeren en de berekening verder uitwerken. De rapportage is, samen met een aanbiedingsbrief, naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oude IJsselstreek gestuurd. Het algemeen bestuur spreekt de hoop uit dat de gesprekken die tussen de deelnemende gemeenten plaatsvinden tot uitkomst hebben dat er geen uittreding plaatsvindt.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden