Foto:

Verzet in Achterhoek tegen vermindering tankautospuiten groeit

Burgemeester komt met amendement in vergadering VNOG voor meer autospuiten

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – De gemeenteraad van Aalten nam in de raadsvergadering van december unaniem een motie aan, waarin burgemeester Anton Stapelkamp werd opgedragen om tijdens de algemene bestuursvergadering van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) aan te dringen op het behoud van alle tankautospuiten in de gemeente Aalten. Volgens de plannen van het VNOG verdwijnen bij de brandweer in Aalten en in Dinxperlo de tweede tankautospuit. Inmiddels hebben ook andere gemeenten in de Achterhoek zich uitgesproken tegen de vermindering van de tankautospuiten. Stapelkamp komt in de algemene bestuursvergadering van woensdag 15 januari met een voorstel om te zorgen dat op de kwetsbaarste plekken de tankautospuiten behouden blijven. 

Acht tankautospuiten minder in de Achterhoek
De gemeenteraad van Aalten en burgemeester Stapelkamp vinden dat de veiligheid ernstig in gevaar komen met het verdwijnen van twee van de vier tankautospuiten in Aalten en Dinxperlo. Door het schrappen van in totaal acht van de zesentwintig van de spuiten in de hele Achterhoek wordt het gevaar overal groter. Omdat er minder tankautospuiten in de hele regio zullen zijn, zullen die bij calamiteiten ook elders in de Achterhoek ingezet moeten worden. Ontstaat er dan tijdens hetzelfde incident een grote brand in Aalten of Dinxperlo dan is het maar de vraag of daar snel genoeg autospuiten kunnen zijn. Ander gevolg van minder tankautospuiten is dat er minder vrijwilligers nodig zijn, omdat er minder materieel is. Maar gevreesd wordt dat de vrijwilligers die overblijven te veel moeten doen, ook omdat ze vaker buiten de gemeente worden ingezet. Stapelkamp gaat voorstellen om van de acht te schrappen tankautospuiten er vier tot zes te behouden voor de meest kwetsbare plekken. 

Noodzaak behoud uitgebreid onderbouwd
In het amendement dat burgemeester Stapelkamp aanstaande woensdag indient stelt hij voor om in de toekomstplannen voor de Veiligheidsregio voor de tankautospuiten het basisscenario te veranderen in het plusscenario, zodat het aantal op hetzelfde niveau blijft. Daarbij stelt hij voor de om voor de hele Veiligheidsregio vier tot zes tankautospuiten extra "op die posten te stationeren waar de werkdruk het grootst is en waar deze de grootste bijdrage aan de veiligheid leveren". Intussen hebben andere gemeentes in de Achterhoek, zoals Berkelland en Montferland laten weten, het schrappen van de tankautospuiten eveneens onacceptabel te vinden. Ook vele brandweerpostcommandanten hebben hun zorgen over de plannen uitgesproken, evenals de Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers. Burgemeester Stapelkamp heeft zijn amendement, dat naar alle burgemeesters van de VNOG is gestuurd,  voorzien van een uitgebreide onderbouwing waarom de tankautospuiten moeten blijven. Mocht dit niet voldoende zijn om een meerderheid in het algemeen bestuur van de VNOG aanstaande woensdag te overtuigen, dan zal Stapelkamp misschien namens de gemeente tegen de plannen stemmen, zoals de gemeenteraad had gevraagd. Hij zal zijn voor of tegen echter laten afhangen van het verloop van de discussie in de vergadering.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden