Wethouder Ted Kok tijdens de bijeenkomst over de centrumvisie Dinxperlo. Foto: Frank Vinkenvleugel
Wethouder Ted Kok tijdens de bijeenkomst over de centrumvisie Dinxperlo. Foto: Frank Vinkenvleugel (Foto: )

Wethouder Kok tevreden over resultaten gebiedsvisie centrum

'Ruimtelijke ordening is eigenlijk altijd een soort gebiedsproces'

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN - Met het afronden van de gebiedsvisie voor de Dijkstraat zijn de drie projecten voor de aanloopstraten van het winkelcentrum van Aalten voltooid. Eerder werd gewerkt aan een visie voor de Kattenberg. "Voor de Hogestraat is niet echt een gebiedsproces opgesteld", zegt wethouder Ted Kok. "De verplaatsing van de bibliotheek en de uitbreiding van de Albert Heijn kreeg daar alle aandacht, maar daar waren ook andere panden en bewoners bij betrokken." Over de Dijkstraat en de Kattenberg, de twee gebiedsprocessen waarbij wel alle bewoners en belanghebbenden zijn betrokken is wethouder Kok tevreden. "Het was goed dat iedereen inbreng kon hebben."

Vooral het gebiedsproces in de Kattenberg is volgens de wethouder intensief geweest. "Daar hebben veel mensen meegepraat. De grootste gemene deler was het eens met de visie die is opgesteld." Er waren wel kritische geluiden van een enkele betrokkene. "Maar het was goed om te merken dat tijdens een ronde tafelgesprek veel bewoners inspraken en lieten weten dat het proces goed is verlopen en dat ze zich niet herkenden in de kritiek." Na het opstellen van de visie volgt de uitvoering. Een van de belangrijkste plannen die voor de Kattenberg bedacht is, is dat er woningbouw komt op de plek van de leegstaande Chinees en de kwekerij er naast. "De eigenaar van de kwekerij wil meewerken en we zijn in gesprek over een alternatieve locatie", zegt wethouder Kok. "De Chinees willen we kopen. De onderhandelingen zijn gestart, maar de eigenaar van het pand vond ons bod niet toereikend. Dit loopt nog niet zoals ik wens." Kok heeft een voorkeur voor de minnelijke weg, maar als het te lang duurt sluit hij onteigening niet uit. Daarvoor moet wel eerst een bestemmingsplan opgesteld zijn en de gemeenteraad moet instemmen. Aan het planontwerp wordt gewerkt.

Al veel gedaan
Het gebiedsproces voor de Dijkstraat lijkt niet zo spectaculair verlopen. "Ik heb geconstateerd dat de bewoners tevreden zijn", zegt de wethouder. "Er zijn wel wat wensen over de verkeersveiligheid. De bewoners vinden dat er te hard wordt gereden en ook hebben ze zorgen over de rotonde bij het station. Ze willen ook graag de straat groener maken." Voor de herinrichting van de straat gaat een werkgroepje met bewoners aan de slag. "Er waren wat zorgen over de Driessenshof aan de andere kant van de Dijkstraat. De doorstroming van bewoners zou te groot zijn. Samen met de Woonplaats kijken we nu naar deze wijk." Voor de panden in de Dijkstraat is geen andere aanpak nodig, al ligt er nog wel een verduurzamingsopgave. "Daar kunnen we als gemeente bij helpen." Kok vindt dat er toch veel is gebeurd in de omgeving van de Dijkstraat. "Het Plein Zuid met de rotonde is verbeterd, het parkje bij het station is opgeknapt en aan de overkant van het spoor is Beele bezig." De meeste panden in de Dijkstraat hebben geen winkelfunctie meer. Waar die bestemming nog wel op zit, zal niets veranderen. "We gaan niet actief bezig de bestemming te wijzigen."

Bij de aanpak van de Hogestraat stond meteen de uitbreiding van de Albert Heijn centraal. Daarvoor was de verplaatsing van de bibliotheek nodig. "Dit speelt al wel drie jaar en daarom heeft het alle aandacht gekregen." Wethouder Kok vindt het een prachtige ontwikkeling. "De verbouwde supermarkt wordt een geweldige trekker voor ons centrum. Ook wordt het pand aan de Hogestraat verfraaid. De bibliotheek komt op de kop van het centrum en zal ook een trekker voor het publiek worden."

Centrumvisie Dinxperlo
Een volgend gebiedsproces is al weer volop gaande. In Dinxperlo wordt een centrumvisie opgesteld. Onlangs is daar een schouw van het centrum geweest met bewoners en belanghebbenden. Kok denkt dat de centrumvisie voor Dinxperlo in mei in de raad kan worden vastgesteld. Dan kan eindelijk een definitief besluit over de gewenste locatie van de supermarkt genomen worden. "De plek van de supermarkt is dan de uitkomt van de centrumvisie." Met zijn portefeuille ruimtelijke ordening is hij vaak in gesprek met bewoners en betrokkenen. "Ruimtelijke ordening is eigenlijk altijd een soort gebiedsproces", zegt de wethouder. Bij de aanpak van de Dijkstraat en de Kattenberg was wel het verschil dat het proces helemaal van onderop met iedereen is gestart. Er stond nog helemaal niets vast. "Qua visievorming voor het centrum in Aalten zijn we nu wel klaar. Nu nog de uitvoering."

Meer berichten