Columns

Dichterbij | Een warm BAD

Een warm BAD

Onlangs stelde de gemeenteraad onze nieuwe cultuurnota vast. Er ging een lange voorbereiding aan vooraf, samen met mijn kundige en betrokken beleidsmedewerker cultuur. We vroegen via enquetes vele betrokkenen naar hun mening en hadden ook nog een brainstormsessie met een tiental bij mij thuis in de tuin. We dachten na over vragen als: Hoe staat onze cultuursector er voor? Wat willen we bereiken en hoe doen we dat? En wat is de rol van de gemeente? Zeker bij het thema cultuur geldt dat de samenleving niet van de overheid is maar de overheid van de samenleving. Cultuur is iets van onze bewoners. De rol van de gemeente zit hem vooral in die van aanjager, ondersteuner, meedenker en netwerker. Onze rol is dus beperkt maar niet onbelangrijk, want cultuur en kunst is een thema dat dicht bij de burgers staat. Het raakt, ontroert, ontspant, inspireert, verheft en verbindt mensen. In die zin wil de gemeente Aalten een warm BAD voor cultuur zijn. Waarbij BAD niet alleen voor Bredevoort, Aalten en Dinxperlo staat, maar de B staat net zo goed voor onze Buurtschappen.
Cultuur is een ruim begrip, er vallen veel onderwerpen onder. Creativiteit en kunst zouden op nog veel meer terreinen ingezet kunnen worden dan nu. Maar gezien de beperkte budgetten en de nóg beperktere beschikbare menskracht moeten we accepteren dat we niet alles kunnen doen, dat er meer uitdagingen en kansen zijn dan we nu op kunnen pakken. Af en toe misschien frustrerend, maar daar zullen we mee moeten leven.
Aan de andere kant kunnen we zeker ook tevreden zijn met dat wat er al is en wat er de laatste jaren nog bijgekomen is. Het Nationaal Onderduikmuseum timmert steeds meer aan de weg met ook fors stijgende bezoekersaantallen, het Grenslandmuseum heeft meer ruimte gekregen en maakt een professionaliseringsslag, de Koppelkerk ontwikkelt zich tot een fantastisch cultureel centrum met regionale uitstraling, het regionale Cultuur- en erfgoedpact loopt steeds beter, de bibliotheken vervullen nog steeds een belangrijke rol, op het terrein van het erfgoed werken we goed samen met Winterswijk en Oost Gelre, het muziekonderwijs maakt een nieuwe start na het vertrek uit Boogie Woogie, onze talentverbinder Richard Jongetjes weet op een verfrissende, laagdrempelige manier nieuwe doelgroepen te bereiken (en heeft inmiddels versterking gekregen van een tweede talentverbinder, Elena Kock) en tenslotte nemen de grensoverschrijdende culturele contacten toe, zeker ook onder invloed van de viering van 75 jaar samen vrijheid. Wat een energie zit er in onze gemeenschap, wat weten we toch ondanks alle beperkingen veel voor elkaar te boksen met elkaar!
Met veel enthousiasme gaan we als collegeleden - ook Joop Wikkerink, Hans te Lindert en Ted Kok zijn voor onderdelen verantwoordelijk - aan de slag met de thema's in deze nieuwe beleidsnota waarmee we samen met u en jou het badwater op een aangename temperatuur willen houden.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden