Nieuw huisvestingsplan voor scholen in gemeente Aalten

Nieuw huisvestingsplan voor scholen in gemeente Aalten

AALTEN – Burgemeester en wethouders hebben besloten een integraal huisvestingsplan op te laten stellen voor alle scholen in de gemeente Aalten. In 2019 zijn er al diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zo is er een quickscan gemaakt voor alle gebouwen. "Daaruit is gebleken dat er geen scholen zijn die qua gebouw in slechte staat zijn", zegt wethouder Hans te Lindert. Voor het opstellen van het integraal huisvestingsplan is Henkjan Kok als projectleider aangesteld. Hij is goed ingevoerd in de onderwijswereld van de Achterhoek.

Door Bernhard Harfsterkamp

Over de gemeentegrens kijken
Kok was al betrokken bij de voorbereiding. "We hebben ook voor hem gekozen", zegt wethouder Te Lindert, "omdat hij eveneens bezig is met een huisvestingsplan voor de Winterswijkse scholen. De keuzes die in Winterswijk gemaakt worden kunnen ook gevolgen hebben voor Aalten en andersom." Daarbij gaat het vooral om de scholen die in de nabijheid van de gemeentegrens liggen. "In het verleden spraken we al over wat ik toen het onderwijs rondom den Tappen noemde." Het gaat daarbij om de basisscholen in Bredevoort, Miste en op de Haart, waar kinderen uit hetzelfde gebied naar toe gaan. "Ik praat hierover ook met wethouder Schepers van Winterswijk."

Naar verschillende aspecten schoolgebouwen gekeken
Bij de quickscan is gekeken naar de uitstraling van het gebouw, de bouwkundige staat, het binnenmilieu, de exploitatie en hoe geschikt het gebouw is voor verschillende onderwijsfuncties. De uitkomsten zijn besproken met de schoolbesturen en die staan achter de uitkomsten. Belangrijk is of de verwachte kindaantallen per school passen bij het volume van de gebouwen. "De gemeente sluit geen scholen", zegt de wethouder. "dat doen schoolbesturen en ouders door te kiezen waar hun kinderen naar school gaan." De gemeente is wel verantwoordelijk voor het huisvestingsplan en voor de toekomst is het goed om te weten wat de verwachtingen per school zijn. "Het is de bedoeling dat het plan aan het eind van het jaar af is en een visie voor de toekomst geeft."

Meer berichten