De beoogde locaties. Afbeelding: Gemeente Aalten
De beoogde locaties. Afbeelding: Gemeente Aalten

Gemeente zorgt voor tien starterswoningen in kleine kernen

Eerste woningen begin 2021 beschikbaar

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Een half jaar geleden stelde wethouder Ted Kok ogenschijnlijk spontaan in een raadsvergadering voor om als gemeente zelf woningen voor jongeren in de kleine kernen van de gemeente te gaan bouwen en te verhuren. Begin dit jaar waren er al zoveel positieve reacties vanuit de kernen dat de ideeën verder uitgewerkt konden worden. Dit leidde tot een plan van aanpak met de bouw van ongeveer tien woningen, dat deze week door burgemeester en wethouders werd vastgesteld.

Te weinig aanbod voor jongeren
Wethouder Kok had natuurlijk al langer nagedacht over zijn voorstel. Hij had geconstateerd dat er een “mismatch” was tussen vraag en aanbod voor de verschillende doelgroepen op de woningmarkt. Met name voor jongeren is er te weinig aanbod op de krappe woningmarkt. Dan maar zelf in dat gat springen, was de gedachte. Dit leidt er nu toe dat er plek is voor ongeveer tien woningen in Lintelo, IJzerlo, De Heurne, Barlo en op de Haart. Behalve in Barlo heeft de gemeente in al deze kernen (of net daarbuiten) grond in exploitatie, waarop de woningen gebouwd kunnen worden. In Barlo zal in overleg met de belangenvereniging een geschikte locatie worden gezocht.

Betaalbare, tijdelijke woningen
De tijdelijke huurwoningen zullen betaalbaar zijn. De huurprijs is 500 euro per maand. Voor jongeren onder de 28 is de maximale huurtermijn vijf tot zeven jaar. Het zijn immers starterswoningen en worden beschouwd als een opstapje naar een reguliere huur- of koopwoning. Voor jongeren boven de 28 geldt een maximale huurtermijn van twee jaar. “Tijdelijk moet in dit geval uitgelegd worden als zo lang er behoefte is aan deze huurwoningen voor starters in de kleine kernen”, zegt wethouder Kok. “We hebben berekend dat dit in eerste instantie vijftien jaar is, maar verlenging is niet ondenkbaar.” De gemeenteraad wordt gevraagd voor de uitvoering van het plan een krediet van 1,1 miljoen euro ter beschikking te stellen.

Nieuwe wooncoöperatie om woningen te exploiteren
Een paar maanden geleden dacht de wethouder nog dat de gemeente de woningen zelf zou kunnen exploiteren. Hiervoor is echter een exploitant gevonden, de Achterhoekse Wooncoöperatie UA. Deze coöperatie is speciaal opgericht voor dergelijke woningbouwprojecten in kleine kernen en is een initiatief van de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. De beoogde constructie maakt het mogelijk om via lokale afdelingen (de kleine kernen) maatwerk te leveren voor onder andere de toewijzing aan en beschikbaarheid voor starters. Die moeten wel afkomstig zijn uit de eigen kern of daarmee een aantoonbare maatschappelijke binding hebben. Als de gemeente de woningen in eigen beheer zou verhuren dan kon vanwege de Woningwet en Huisvestingswet de lokale toewijzing niet geregeld worden. De Woningwet staat wel toe dat een groep mensen in de vorm van een wooncoöperatie samen de mogelijkheid krijgt om het beheer, waaronder de toewijzing, te regelen. De gemeente zal participeren in deze coöperatie. De gemeenteraad neemt op 8 juli een besluit over de tijdelijke huurwoningen. Als het B en W-voorstel wordt goedgekeurd kunnen de eerste woningen begin 2021 worden gebouwd.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden