Het terrein van de Metaalgaasweverij, gezien vanaf de Anholtseweg. Foto: Frank Vinkenvleugel
Het terrein van de Metaalgaasweverij, gezien vanaf de Anholtseweg. Foto: Frank Vinkenvleugel

Geen schadevergoeding voor eigenaren terrein Metaalgaasweverij

Locatie wel weer in beeld voor supermarkten

Door Bernhard Harfsterkamp

DINXPERLO – “We hoeven geen schadevergoeding van vijf miljoen te betalen”, meldde wethouder Ted Kok aan het eind van het persgesprek op donderdag 25 juni. “Gisteren heeft de rechter de claim van de eigenaren afgewezen.” Aerarius BV, BV Metaalgaasweverij Dinxperlo en Augustoh BV, de partners die samen het verlaten terrein van de Metaalgaasweverij wilden herontwikkelen, stelden de gemeente in gebreke voor het schenden van afspraken.

Koerswijziging in 2015
In juli 2015 besloot de gemeenteraad de supermarktenvisie voor Dinxperlo te wijzigen. Tot dan was het terrein van de voormalige Metaalgaasweverij op het bedrijventerrein in beeld voor de vestiging van twee supermarkten, de Jumbo en de Aldi. In eerste instantie werkte de gemeente mee aan deze plannen en sloot hiervoor een overeenkomst af met de eigenaren. Veranderende inzichten van de provincie en de Regio Achterhoek leidden er toe, dat supermarkten buiten winkelcentra als niet meer gewenst werden beschouwd. Besloten werd de Aldi niet te verplaatsen en voor de Jumbo een nieuwe locatie aan de rand van het centrum te zoeken. De eigenaren van het terrein van de Metaalgaasweverij vonden dat de gemeente hiermee een afspraak schond en spanden een rechtszaak aan.

Hoger beroep ook afgewezen
De Rechtbank Gelderland wees in 2017 al alle vorderingen af. Er was geen sprake van onrechtmatig handelen van de gemeente of het niet nakomen van de verplichtingen, nadat B en W en een meerderheid van de gemeenteraad besloten voor een andere koers te kiezen. De eigenaren gingen daarna in hoger beroep. “We hadden de uitspraak nog niet eens verwacht”, zei wethouder Kok. “We dachten dat die pas eind volgend jaar zou komen.” De mogelijk claim was opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting, maar wel met een lager bedrag. De wethouder vond altijd al dat de gemeente niets was te verwijten, maar is blij dat de vijf miljoen niet meer als dreiging boven de markt zweeft.

B en W neemt op 30 juni besluit over concept-centrumvisie
De discussie over de supermarkten in Dinxperlo loopt overigens nog steeds. De beoogde locatie voor de Jumbo op het terrein, waar de school De Wegwijzer heeft gestaan, bleef omstreden. Dit leidde er toe dat in november 2018 de gemeenteraad besloot dat er eerst een centrumvisie voor Dinxperlo moest komen, voordat een definitief besluit over de supermarkten kon worden genomen. De concept centrumvisie is klaar. B en W neemt er op dinsdag 30 juni een besluit over, waarna er openbare informatiebijeenkomsten zijn gepland op 13, 14 en 15 juli. Daarbij is het terrein van de Metaalgaasweverij toch weer in beeld gekomen voor een of twee supermarkten. Voor die visie zijn vier scenario’s uitgewerkt. In mei is al duidelijk geworden dat er een “gedeelde” voorkeur is voor scenario 2 en in mindere mate voor scenario 3. In scenario 2 “optimaliseren boodschappen in kern en toevoegen aan rand” gaat de Jumbo naar de locatie Metaalgaasweverij. In scenario 3 “boodschappen aan de rand en verblijven in de kern” wordt ook de Aldi naar het Metaalgaasweverijterrein verplaatst. Welk scenario de voorkeur krijgt van B en W zal aanstaande dinsdag blijken.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden