Wethouder Ria Ankersmit en Stien Beernink staan op het punt het lint door te knippen. Foto: Frank Vinkenvleugel
Wethouder Ria Ankersmit en Stien Beernink staan op het punt het lint door te knippen. Foto: Frank Vinkenvleugel

Vrijheidsboom van De Vriendenkring overgedragen aan gemeenschap Sinderen

Algemeen

SINDEREN - Vrijdagmiddag vond op Sinderen de officiële overdracht plaats van de Vrijheidsboom, een rode beuk, die geschonken is door de eind vorig jaar opgeheven zangvereniging De Vriendenkring uit Sinderen. Sinderens Belang nam de boom, begin dit jaar al geplant en voorzien van een fraaie boombank, 'in ontvangst' namens de Sinderense bevolking.

Door Lydia ter Welle

Bij de plechtigheid waren diverse leden van de opgeheven vereniging aanwezig. Onder hen Stien Beernink, 92 jaar, die het langst lid is geweest van De Vriendenkring. Ook wethouder Ria Ankersmit van de gemeente Oude IJsselstreek was aanwezig, net als bestuursleden van Sinderens Belang. Na het welkomstwoord door voorzitter Wilma Mossink van Sinderens Belang kreeg Dini Klompenhouwer van De Vriendenkring het woord. Zij vertelde dat De Vriendenkring helaas - wegens te weinig leden en ledengroei - na 93 jaar moest worden opgeheven. "Er was nog wat geld in kas, en daar wilden we graag iets blijvends mee realiseren. Zo kwam het idee van het schenken van de boom, met een boombank eromheen. Die boom is begin dit jaar geplaatst, en we zijn de 'buurvrouw' van de boom, Erna Klein Obbink, heel dankbaar voor het feit dat zij de boom sindsdien regelmatig water gaf, waardoor hij er nu zo trots en mooi bijstaat." Voor haar inspanningen kreeg Erna een fraai boeket bloemen.

De boom zou eigenlijk op 30 maart worden overgedragen. Dat was de dag dat het 75 jaar geleden was dat Sinderen werd bevrijd. De boom kreeg daarmee een symbolische waarde als Vrijheidsboom. Op de boombank, die werd gemaakt, prachtig afgewerkt, gelakt en geplaatst door Gerrit Huinink, is een gedenkplaatje bevestigd waarop staat dat de boom is geschonken door De Vriendenkring.

Wethouder Ankersmit en Stien Beernink kregen daarna de eer om de overdracht te symboliseren door het rood-wit-blauw lint om de bank en boom door te knippen en te verwijderen. Na dat werkje namen ze met veel plezier plaats op het bankje. De wethouder sprak de hoop uit dat nog velen met evenveel plezier gebruik zullen maken van het bankje, om dan ook even te gedenken hoe kostbaar vrijheid is, en ook nog eens terug te denken aan De Vriendenkring. Na afloop van de plechtigheden genoten de aanwezigen van een hapje en een drankje, en van de aanwinst voor Sinderen: de Vrijheidsboom.

Voorzitter Wilma Mossink van Sinderens Belang heet de aanwezigen welkom. Foto: Frank Vinkenvleugel
Het gedenkplaatje op de bank. Foto: Frank Vinkenvleugel
Dini Klompenhouwer van De Vriendenkring draagt de boom over aan de bevolking van Sinderen. Foto: Frank Vinkenvleugel
Wethouder Ria Ankersmit en Stien Beernink staan op het punt het lint door te knippen. Foto: Frank Vinkenvleugel
Netjes opruimen... Foto: Frank Vinkenvleugel
De wethouder spreekt de aanwezigen toe. Foto: Frank Vinkenvleugel
Het gezelschap dat aanwezig was bij de officiële overdracht. Foto: Frank Vinkenvleugel
Ria Ankersmit en Stien Beernink genieten van het bankje. Foto: Frank Vinkenvleugel

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band