Logo de-band.nl

Vertrek bestuurder Bert Kleinlugtenbeld bij Santiz

Regio - De Raad van Toezicht van Santiz, de fusieorganisatie van het Streekziekenhuis
Koningin Beatrix te Winterswijk en het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem, heeft
kennis genomen van het aanstaande vertrek van Bert Kleinlugtenbeld, lid Raad van
Bestuur. De Raad van Toezicht waardeert zijn enorme inzet voor Santiz ten behoeve
van uitstekende ziekenhuiszorg in de Achterhoek.

Bert Kleinlugtenbeld heeft de afgelopen jaren een gewichtige rol gespeeld bij
richtinggevende besluiten, zoals de medische en innovatieve ontwikkeling van het SKB, de
fusie tot Santiz en de intensivering van de regionale samenwerking. Tevens heeft hij een
belangrijke rol gespeeld in de voorbereidingen van de nieuwbouw van het Slingeland
Ziekenhuis. Hiervoor is de Raad van Toezicht Bert Kleinlugtenbeld veel dank verschuldigd.

De Raad van Toezicht respecteert zijn keuze en zal zorgdragen voor een adequate opvolger
in de Raad van Bestuur, die samen met de voorzitter, Chrit van Ewijk, een vervolg geeft aan
de ingezette strategische koers.

De Raad van Toezicht wenst Bert Kleinlugtenbeld veel succes bij de volgende stap in zijn
carrière als voorzitter Raad van Bestuur van het ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten. 

Meer berichten

Shopbox