Logo de-band.nl

Aantal WW-uitkeringen in Gelderland opnieuw gedaald

Regio - Eind november verstrekte UWV in Gelderland 37.910 WW-uitkeringen. Daarmee zet de dalende lijn van de voorgaande maanden zich onverminderd door. Ten opzichte van oktober is het aantal WW-uitkeringen in november met ruim duizend afgenomen. Dat is een daling van 2,6%, terwijl de daling landelijk uitkwam op 1,8%. Wel zien we verschillen per regio.

Ruim 10.000 WW-uitkeringen minder dan vorig jaar
Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met meer dan 10 duizend afgenomen. Dat komt neer op een afname van 21%. Ook die daling is sterker dan de landelijke daling met 17,7%.
Door de afname van het aantal WW-uitkeringen daalt ook het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen in verhouding tot de beroepsbevolking. Eind november is het WW-percentage in Gelderland 3,6%. Dat is iets gunstiger dan het landelijke aandeel van 3,8%.

Dalende lijn WW zet door in Achterhoek
Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is bijna 24% lager dan een jaar geleden en 3,3% lager dan vorige maand. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek sterker dan gemiddeld in Nederland.

Ruim 1.600 WW-uitkeringen minder dan vorig jaar
Eind november telde de Achterhoek 5.236 WW-uitkeringen. Dat zijn er 178 minder dan vorige maand, een daling van 3,3%. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal uitkeringen met 23,7% afgenomen. Dat zijn 1.623 WW-uitkeringen minder. Daarmee zet de dalende trend van de WW ook in de Achterhoek onverminderd door.
Door de afname van het aantal WW-uitkeringen daalt ook het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen in verhouding tot de beroepsbevolking. Eind november is het WW-percentage in de Achterhoek 3,4%. Dat is gunstiger dan het landelijke aandeel van 3,8%.

Meer berichten

Shopbox