SKB krijgt zeer binnenkort z'n eigen ondernemingsraad

WINTERSWIJK - Het bestuur van de Vereniging Belangenbehartiging Medewerkers SKB heeft een overeenkomst getekend met interim-voorzitter van de Raad van Bestuur Jeltje Schraverus om binnen de kortst mogelijke tijd te komen tot een eigen ondernemingsraad voor het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Daarmee is ook de rechtszaak hierover, die was aangespannen door Vereniging Belangenbehartiging Medewerkers SKB, Stichting Medische Staf SKB en de Verpleegkundige Raad, van de baan. De tot dusver gemaakte kosten voor de rechtsbijstand in deze kwestie worden voldaan door het SKB. Ook de Cliëntenraad van Santiz wordt ontbonden; er wordt door Vereniging Clëntenbelangen SKB met Schraverus gewerkt aan het instellen van een eigen cliëntenraad voor het SKB.

Een passage in het rapport van de verkenner Daniëls dat in beide ziekenhuizen zo snel mogelijk een eigen OR geïnstalleerd diende te worden en de positieve geluiden rond defusie en medezeggenschap van Jeltje Schraverus in haar vlogs sloten aan bij de zienswijze van de belangenvereniging. In overleg met Jeltje Schraverus werden de voorwaarden tot in detail vastgelegd. Zo lag er woensdagavond 12 augustus een overeenkomst waar beide partijen zich in kunnen vinden. Op donderdag 13 augustus hebben drie bestuursleden van de belangenvereniging en Jeltje Schraverus de overeenkomst ondertekend. Die houdt in dat er een eigen OR voor het SKB komt en dat de rechtszaak van tafel is. Op dinsdagmorgen 18 augustus zit men opnieuw om tafel om te kijken hoe de overeenkomst in de praktijk vorm kan worden gegeven. De Belangenvereniging benadrukt zeer content te zijn met de wijze waarop Schraverus met hen samenwerkte om op zeer korte termijn te komen tot separate medezeggenschap binnen het SKB.

Cliëntenraad Santiz ontbonden
Vereniging Cliëntenbelangen SKB is blij met het ontbinden van de Cliëntenraad van Santiz. Er is volgens die vereniging in de afgelopen periode binnen de cliëntenraad van Santiz onvoldoende oog geweest voor de belangen van de cliënten van het SKB. Woordvoerder Joost de Ruijter: "Onze vereniging heeft daarom in april al aan de Raad van Bestuur van Santiz gevraagd om de cliëntenraad van Santiz te ontbinden. We zijn blij dat met de komst van mevrouw Schraverus dit nu in een stroomversnelling terecht is gekomen. Nu het SKB en Slingeland uit elkaar gaan worden belangrijke besluiten genomen waarin ook rekening moet worden gehouden met het belang van cliënten van het SKB. Het is daarom belangrijk dat de medezeggenschap binnen het SKB op hele korte termijn goed wordt geregeld. Op 20 augustus spreekt onze vereniging hier opnieuw over met mevrouw Schraverus."

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden