De Beggelderdijk bij de rand van de bebouwde kom van Dinxperlo. Foto: Frank Vinkenvleugel
De Beggelderdijk bij de rand van de bebouwde kom van Dinxperlo. Foto: Frank Vinkenvleugel

Geen meerderheid meer in gemeenteraad voor rondweg nabij Beggelderdijk

Wethouder onderzoekt of weg binnen bebouwde kom 30 km-weg kan worden

Door Bernhard Harfsterkamp

DINXPERLO – Het CDA steunt niet langer de aanleg van een sobere variant van een rondweg nabij de Beggelderdijk. Een meerderheid van de gemeenteraad bestaande uit Gemeentebelangen, HMV, D66 en CDA gaf vorig jaar burgemeester en wethouders opdracht aan de slag te gaan met die rondweg. Daardoor zou er minder verkeer komen over de Beggelderdijk en zou die veiliger worden. Jeroen van Geenen spreekt van een “nieuwe realiteit”. “De wereld staat er nu anders voor. Financieel liggen we onder vuur en we kunnen het geld maar één keer uitgeven.” Het CDA is het met B en W eens dat er voor een rondweg nut en noodzaak niet zijn. “Voor de verbetering van het centrum is dat wel aangetoond.”

Voor GB en HMV rondweg nog steeds beste oplossing
Gemeentebelangen (GB) en Henk Meerdink Volksvertegenwoordiging (HMV) gaven in de opinievormende raadsvergadering van dinsdag 8 september wel aan nog steeds achter de aanleg van de rondweg te staan. Zij vinden het nog steeds de beste variant en zijn niet onder de indruk van het onafhankelijke onderzoek, waarin wordt aangetoond dat er geen nut en noodzaak is voor de aanleg. Dat zal ook een extra argument zijn voor de bewoners in de buurt van het nieuwe tracé, die al aankondigden bezwaren te zullen blijven maken. Henk Meerdink trok de onafhankelijkheid van het onderzoek zelfs in twijfel. “Het college heeft alles uit de kast getoverd om aan te tonen dat de rondweg niet nodig en noodzakelijk is.” Wethouder Martin Veldhuizen reageerde meteen. “Er is geen enkele bemoeienis met de inhoud van het rapport geweest.” Jeroen Hollema (D66) had liever een bredere visie gezien. “Misschien dat de bouw van woningen bij de weg het financieel interessanter maakt.” Hij liet wel doorschemeren dat D66 kan leven met een Beggelderdijk, waarover in de bebouwde kom slechts 30 kilometer mag worden gereden. De aanwonenden die daar wonen lieten tijdens de oordeelvormende vergadering van een week eerder weten dat als oplossing te kunnen accepteren. Al bleef hun voorkeur naar een rondweg uitgaan.

Overleg met de buurt over aanpassingen weg
De VVD, ChristenUnie en de Progressieve Partij (PP) waren al eerder tegen de rondwegvariant. Zij zagen zich in hun standpunt bevestigd door het onafhankelijke onderzoek. “Het nieuwe tracé is niet nodig en niet handig”, zei Bert Weevers (PP). “Er is tijd verloren en er zijn onnodig kosten gemaakt. Ook wij hebben vorige week van aanwonenden gehoord dat een veiliger Beggelderdijk met 30 km en drempels acceptabel is.” “Er is een breed draagvlak voor de 30 kilometer”, zei Gerbert Navis. “Laten we daar aan werken. Dat kan snel.” Doorgaan met de rondweg kan betekenen dat het nog vele jaren duurt voordat er iets veranderd bij de Beggelderdijk. “De buurt vindt 30 kilometer acceptabel”, zei Van Geenen. “Zij willen het liefst volgend jaar aanpassingen. Graag in 2021 de spade in de grond of het lintje doorknippen.” Wethouder Martin Veldhuizen kon niet toezeggen dat er een 30 kilometeroplossing komt, al is hij er zelf wel voorstander van. “We zullen onderzoeken of het haalbaar is.” Het veiliger maken staat voorop. Over hoe dat het beste kan wil hij uitvoerig in gesprek met de aanwonenden.

Beggelderdijk moet prachtige entree krijgen
Erik Groters (GB) bracht nog een nieuw element is. In het raadsprogramma van 2018 is aangegeven dat er een samenhangend plan komt voor de winkelcentra en de entree daarvan. “Bij het opknappen van het centrum van Dinxperlo hoort ook een veilige en goede toegang van het centrum.” Hij miste de aandacht daarvoor. “Ook wij hebben een voorkeur voor een prachtige entree, die leidt tot een lagere snelheid”, zei Gerbert Navis, “Laten we daar naar streven.” Andere raadsfracties ondersteunden dit een ook wethouder Veldhuizen zegde toe daar aandacht aan te besteden. In de raadsvergadering van 22 september zal de rondweg een bespreekstuk zijn. De meerderheid van de gemeenteraad zal dan instemmen met het advies van B en W om niet verder te gaan met de plannen voor de aanleg van een rondweg. Groters kondigde aan dat Gemeentebelangen nog wel met een voorstel zal komen om de meerderheid van de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. “Een rondweg is goedkoper dan het verbeteren van het huidige tracé.” Hollema zei dat D66 met een motie zal komen voor het invoeren van de 30 kilometer.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden