Progressieve Partij initiatiefnemer motie voor meer geld uit Den Haag

AALTEN - Op dinsdag 22 september is de eerste besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Aalten na de zomervakantie. De Progressieve Partij komt met een motie waarin de partij de gehele raad oproept om de motie die de VNG samen met het actiecomité Raden in verzet heeft opgesteld te ondersteunen. Deze motie is bedoeld om de financiële positie van de gemeenten te versterken.

Als de motie wordt aangenomen heeft de VNG de mogelijkheid om stevige maatregelen te nemen als het overleg met het Rijk over de financiële positie van de gemeenten onvoldoende oplevert. Het gaat dan om het opschorten van diverse overleggen met het Rijk, het voorbereiden van juridische acties over de opschalingskorting en het stoppen met het uitvoeren van (nieuwe) taken. De VNG wordt gevraagd om in de ledenvergadering van november te rapporteren over de stand van zaken.

Guido Uland, fractievoorzitter van PP in de Aaltense gemeenteraad: "Als er niet meer geld komt moet er door de gemeente nog forser worden bezuinigd. Dat kan leiden tot wegvallen van voorzieningen in onze gemeente. Denk aan slechter onderhoud wegen, slechtere zorg, sluiten bibliotheek en zwembad enzovoort. Wij willen dit niet laten gebeuren en komen daarom net zoals de oorspronkelijke initiatiefnemer Zoetermeer in Actie."

In de meeste gemeenten wordt deze motie unaniem gesteund. Dus door zowel links, rechts als het midden. In de gemeente Aalten zijn de mede-indieners de fracties van CDA, GB en VVD. D66 heeft haar steun toegezegd. Uland hoopt op steun van alle partijen. "Het is onze verantwoordelijkheid als raad om nu te laten zien dat we als volksvertegenwoordigers er zitten voor onze lokale burgers en niet voor Den Haag!"


Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden