Opinie | Woningen van het gas?

Woningen van het gas?

D66 wil realistisch maar ambitieus zijn.
Ooit moeten we van het gas, maar wanneer? De Rijksoverheid heeft bepaald dat uiterlijk in 2050 alle huizen in principe gasloos moeten zijn. Huizen die na juli 2019 gebouwd zijn, zijn al gasloos, maar ook voor de bestaande buurten moet een plan worden gemaakt, de Transitievisie Warmte. Over de start hiervan wordt op 24 november een besluit genomen door de gemeenteraad. De uitkomsten hiervan hebben grote gevolgen voor de inwoners van onze gemeente voor de komende dertig jaar. Over een jaar moet helder zijn in welke volgorde buurten ‘van het gas af gaan’ en wat dan de belangrijkste alternatieven zijn.

D66 wil dat de gemeente helder en duidelijk is in wat dit gaat betekenen voor inwoners. Jeroen Hollema, fractievertegenwoordiger van D66 doet een oproep: “Betrek de inwoners nu al, we moeten dit écht samen doen!” Op 10 november werd in de raad ook al over dit onderwerp gesproken. Snel werd duidelijk dat de meerderheid van de raad weliswaar voorstander is van deze visie, maar dat er wel zorgen zijn. Volgens Hollema is in het collegevoorstel de eigen woningbezitter onvoldoende betrokken. Het college stelt voor om eerst de visie uit te werken en pas daarna informatieavonden te organiseren. Dat kan niet, deze transitie zal enorme impact op mensen hebben. Je moet inwoners veel eerder betrekken, de gemeente kan de regie nemen en faciliteren, maar de inwoners moeten het gaan doen.

Nu praten alleen Liander en De Woonplaats mee over de transitievisie, maar verreweg de meeste huizen in onze gemeente zijn in particulier bezit. We zijn dan ook blij dat ons voorstel om een klankbordgroep voor de eigen woningbezitter in te stellen door wethouder Veldhuizen is overgenomen. Het is belangrijk dat er met veel verschillende mensen gesproken is over de visie, voordat deze volgend jaar door de raad moet worden goedgekeurd.

Nieuw is dat het college de eigen ambitie om als gemeente Aalten en Achterhoek in 2030 energieneutraal te willen zijn, nu deels los laat. Deze intentie is een aantal jaren geleden door alle Achterhoekse gemeenten vastgelegd in het Akkoord van Groenlo. Wij vinden het goed dat erkend wordt dat het Akkoord van Groenlo niet realistisch is. Dit hebben we vorig jaar, toen we het hadden over het Plan van Aanpak duurzaamheid, ook al aangegeven. Volgens D66 kan beter het landelijk klimaatakkoord als leidraad worden gebruikt. Afgelopen jaren is er vanuit de hele gemeenteraad veel ‘aandacht’ geweest voorverduurzaming, maar met weinig concrete vooruitgang. Wij vinden het belangrijk dat de raad nu gewoon een heldere richting aangeeft, voordat de Transitievisie Warmte verder wordt uitgewerkt. Wat D66 betreft is dit ambitieus, maar realistisch.

Het college stelt nu voor om ten aanzien van warmte aan te sluiten bij de landelijke doelstellingvan 2050, in plaats van het huidige doel van 2030 uit het Groenlo-akkoord. D66 vindt dit te makkelijk. Door het te ambitieuze Akkoord van Groenlo los te laten, wordt meteen een twintig jaar langere tijdlijn aangehouden. Dat is voor ons te kort door de bocht, onze gemeente mag best een hoge ambitie houden om energieneutraal te worden.

De D66-fractie gaat daarom in de komende raadsvergadering een gulden middenweg voorstellen om ook voor warmte een sneller tempo aan te blijven houden dan het landelijk klimaatakkoord voorschrijft. Maar het belangrijkste voor ons blijft dat inwoners weten waar zij aan toe zijn en meegenomen worden in het hele plan, het gaat immers om hun eigen huis.


Fractie D66 in de gemeenteraad van Aalten

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden