Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Anton Stapelkamp
<p>Burgemeester Anton Stapelkamp. Foto: PR Gemeente Aalten</p>

Burgemeester Anton Stapelkamp. Foto: PR Gemeente Aalten

Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Anton Stapelkamp

Met elkaar, voor elkaar

2021 zal net als 2020 een bijzonder jaar zijn waarin veel van ons zal worden gevraagd. We snakken naar het einde van deze coronacrisis. En er is gelukkig licht te zien aan het eind van de tunnel, maar die tunnel is nog behoorlijk lang. Voor veel ondernemers in de horeca, dienstverlening en detailhandel wordt het erop of eronder. Verenigingen hebben het moeilijk om het verenigingsleven draaiende te houden. Ook voor mensen als u en ik zal het nog een hele opgave zijn om vol te houden, om moed te houden en ons aan de voorzorgsmaatregelen te houden. En laten we voorzichtig zijn. Ik vrees dat we misschien wel tot ver in de zomer nog weinig moeten verwachten van onze feesten en evenementen. Ik zou daar als organisator rekening mee houden.

Onze gezondheidszorg kan het vele werk nauwelijks meer aan en onze Veiligheidsregio heeft bijstand gevraagd aan Defensie. Het ziekteverzuim is erg hoog doordat medewerkers thuis moeten blijven als ze zelf ziek zijn maar ook als ze in contact zijn geweest met iemand die corona heeft. En daar komt de al bestaande krapte op de arbeidsmarkt en de enorme werkbelasting in de laatste tien maanden nog eens bij. Als u het niet voor u zelf wil doen, en evenmin voor uw al dan niet kwetsbare naasten, doe het dan voor de zorgmedewerkers waar we in het voorjaar nog voor klapten en die we geregeld lieten weten dat we met ze meeleefden.

Onderhoudsmedewerkers gezocht
2021 wordt ook een bijzonder jaar omdat we op 17 maart onze landelijke volksvertegenwoordigers mogen kiezen. De crisis heeft op tal van manieren en plekken laten zien dat we weliswaar in een prachtig en goed georganiseerd land leven maar dat het zeker niet het paradijs is. Er is nog veel groot en klein onderhoud te plegen aan onze samenleving, het dak lekt, het riool zat af en toe verstopt en de schilder moet ook nog wel wat rot hout zien te verwijderen. Het Toeslagendrama, ons belastingstelsel, volkshuisvesting, de gezondheidszorg, het onderwijs, de vele ontslagen vanwege de digitalisering van de samenleving, bevolkingsgroei en immigratie, onze verhouding met Rusland, China en de EU, de klimaatcrisis waarin we meer en meer verzeild raken, genoeg om over van mening te verschillen. Wie ons besturen maakt echt uit, de verschillen tussen partijen zijn groot, alleen al bij de analyse van wat er niet goed gaat maar ook in welke richting we op moeten.

Het worden ook gedenkwaardige verkiezingen vanwege de coronacrisis. U kunt voor het eerst al op maandag en dinsdag voor de verkiezingswoensdag stemmen in de drie grotere kernen. En ouderen kunnen vooraf al schriftelijk stemmen. U hoort daar later nog meer over, de veranderingen zijn fors, ook voor onze ambtenaren die het allemaal organiseren.

Later in het jaar gaan de lokale politieke partijen zich ook weer voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. In de tussentijd zullen we knopen moeten doorhakken, bijvoorbeeld over hoe we als gemeente en regio Achterhoek energieneutraal worden en welke plannen we indienen bij Den Haag. De Aaltense samenleving heeft vanzelfsprekend ook zelf regulier onderhoud nodig en daarvoor zijn burgers – u, jij? – nodig die hun verantwoordelijkheid nemen. Denk eens na op welke manier u/jij een bijdrage kan leveren en kan meedenken.

Met en voor elkaar, ook in 2021
Onze gemeenschap heeft weerstand en veerkracht getoond het afgelopen jaar. We sleepten zo goed en zo kwaad als het kon elkaar door de crisis heen. We kochten en bestelden meer bij onze lokale ondernemers, we bleven onze verenigingen trouw en we zochten naar nieuwe manieren om contact met elkaar te houden. De laatste maand van het jaar waren er verschillende inzamelingsacties om kwetsbare medemensen aandacht en ondersteuning te geven. Deur Dinxper, Veur Dinxper en de AFM Hulpweek waren het meest in het nieuws, maar er werd op nog veel meer manieren geld ingezameld en hulp verleend. Mooi om dat enthousiasme te zien bij de organisatoren maar ook de bereidheid bij velen om een bijdrage te leveren aan de zorg voor elkaar. Dit soort particulier initiatief kan soms andere hulp bieden dan de gemeente kan of mag.

Laten we ons zo niet alleen in de donkere dagen voor Kerst voor elkaar inzetten maar laten we het hele jaar er met elkaar de schouders onder zetten. Samen zijn we sterk, sterker dan we ons misschien wel bewust zijn. Samen konden we ook na de oorlog onze gemeenschap en onze economie weer opbouwen en laten bloeien. Als we zo 2021 ingaan dan wordt het een goed jaar, met elkaar en voor elkaar. Dat wens ik u namens het gemeentebestuur toe, een goed jaar!


Anton Stapelkamp
burgemeester


Voor iedereen een gelukkig en een gezond 2021!

Ik hoop dat corona dit jaar weg gaat en we weer het oude leven op kunnen pakken. Dat we snel leuke dingen kunnen gaan doen met elkaar. Hopelijk kan ik snel met de burgemeester bezoekjes afleggen in de gemeente Aalten.


Groetjes van Novin,
kinderburgemeester

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden