Politiek deelt zorgen over stikstofwetgeving met LTO Aalten
Koeien in de weide bij Aalten. Foto: PR
Koeien in de weide bij Aalten. Foto: PR

Politiek deelt zorgen over stikstofwetgeving met LTO Aalten

AALTEN – Volgens LTO (Land- en Tuinbouworganisatie) afdeling Oost Achterhoek, Aalten, is door de stikstofwetgeving in de toekomst geen bedrijfsvoering, industrie, wonen, recreëren en werken in het buitengebied van Aalten meer mogelijk.

Door Karin Stronks

De normen van de KDW (Kritische Depositie Waarde) zijn, aldus LTO Aalten, zo laag ingezet dat zelfs als alle boeren, bedrijven en mensen uit het buitengebied wegtrekken de normen niet gehaald worden. Bestuursleden van LTO Aalten zijn hierover in gesprek gegaan met Aaltense bestuurders en politieke partijen. Een grote meerderheid deelt de zorgen van LTO Aalten en Gerrit Assink (CDA) heeft samen met LTO Aalten de motie ‘Vreemd’ opgesteld, voor een leefbaar en vitaal platteland, die door vier partijen wordt gesteund. De motie is op 22 december door een grote meerderheid, 75% van de stemmen, aangenomen.

LTO Aalten is erg verheugd dat de Aaltense politiek de zorgen deelt en dat Gerrit Assink (CDA) samen met Christen Unie, GemeenteBelangen, HMV de motie heeft opgesteld en ingediend. Door het resultaat van vijftien stemmen voor en vijf stemmen tegen is de motie aangenomen. Gerben Obbink van LTO Aalten geeft aan: “Dit betekent dat een grote meerderheid van de Aaltense gemeenteraad achter ons staat, onze zorgen deelt. Ook de VVD heeft voor gestemd. We worden dus serieus genomen hier. Daar zijn we erg blij mee! En nu hopen dat onze zorgen door de landelijke politiek ook worden gehoord. Of het nog zin heeft nu de stikstofwet er al is? Nou, wij vinden van wel. Er zijn wel vaker wetten aangepast na het indienen van goed onderbouwde argumenten.”

Door het aannemen van de motie heeft het college de opdracht gekregen om zich aan te sluiten bij buurtgemeente Winterswijk en samen op te trekken om in gesprek te gaan met de minister van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland over de onevenredige consequenties van het wetsvoorstel voor grensregio’s en de gemeente Aalten in het bijzonder. Daarnaast dienen zij een brief te sturen aan de minister van LNV, aan de beide Kamervoorzitters, alle fractievoorzitters in de Tweede en Eerste Kamer met daarin een krachtig signaal ten aanzien van deze problematiek. Bovendien dient deze motie als standpunt van de gemeenteraad van Aalten toegestuurd te worden aan de minister van LNV en aan alle fractievoorzitters in de Tweede en Eerste Kamer.

Motie ‘Vreemd’ staat voor een goede toekomst, voor een leefbaar platteland. Waar mensen kunnen wonen, werken, recreëren, waar bedrijfsvoering mogelijk is en waar plaats is voor natuur. Gerben Obbink legt uit: “Ook voor nieuwe generaties willen we een zekere toekomst, we staan voor een vitaal buitengebied! Door de KDW-doelen die nu zijn vastgesteld is dit onmogelijk. We hebben, ook in Aalten, te maken met de vier Natura 2000-gebieden in Winterswijk, de Bekendelle, het Wooldse Veen, het Korenburgerveen en Willinks Weus. Voor deze gebieden gelden nog striktere regels inzake stikstofneerslag. Ook is hier in het grensgebied nog een groot nadeel waar we rekening mee moeten houden. De stikstofneerslag, afkomstig uit het buitenland, varieert hier van 47 tot 70 procent, terwijl de landbouw verantwoordelijk is voor een depositie tussen de 22 en 43 procent.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden