Het Loohuis wordt na het onderhuis een stuk lichter, wat weer meer kansen biedt voor bomen, planten en dieren. (foto: Natuurmonumenten - J. Snoeren)
Het Loohuis wordt na het onderhuis een stuk lichter, wat weer meer kansen biedt voor bomen, planten en dieren. (foto: Natuurmonumenten - J. Snoeren)

Groot onderhoud in het Loohuis

Binnenkort zal Natuurmonumenten een begin maken met onderhoudswerkzaamheden in het Loohuis. Het onderhoud van het bos – dat zeer regelmatig wordt bezocht door wandelaars - is noodzakelijk voor de veiligheid. De werk zal bestaan uit het verwijderen van oude en dode bomen, en het uitdunnen op plekken waar de bomen te dicht opeen staan. Daarbij zal het vooral gaan om de bomen die hier niet van nature groeien, zoals Amerikaanse eik en vogelkers. Bij de werkzaamheden houdt Natuurmonumenten natuurlijk rekening met de natuurwaarden van het gebied, zoals bijzondere bomen en mierenhopen.

Aalten - Boswachter Bart Jansen vertelt: "Als beheerder zijn wij wettelijke verplicht om alle paden in een natuurgebied iedere vijf jaar te controleren op mogelijk gevaar van vallende takken, dan wel omwaaiende bomen. Hoe meer paden en sluippaden er zijn in het bos, hoe duurder deze controle wordt."

Picknickplek

"Behalve het uitdunnen van het bos zien we ons uit kostenoverwegingen ook genoodzaakt om het aantal paden enigszins terug te dringen", vertelt Bart Jansen verder. "Een aantal paden zullen we dicht leggen met takken of stammen. Het ruiterpad – dat nog maar nauwelijks als zodanig wordt gebruikt – zal deels wandelpad worden.

Maar we willen de mogelijkheden voor wandelaars ook wat uitbreiden. We merken dat de open plek naast de vijver vaak wordt gebruikt als picknickplek. Daar gaan we een aantal banken plaatsen, zodat mensen er heerlijk kunnen genieten van dit mooie stukje natuur."

Gevarieerder bos

Na de werkzaamheden zal het lichter worden in het bos. Doordat er meer licht doordringt op de bosbodem kunnen daar zaden kiemen en zal zich een laag met ondergroei vormen. Zo wordt het bos gevarieerder, wat het aantrekkelijker maakt voor de wandelaars én voor de dieren die er leven.

Nadere informatie

Tijdens het werk kunnen wandelaars hiervan enige hinder ondervinden; Natuurmonumenten vraagt hiervoor om begrip. De werkzaamheden vinden plaats tot uiterlijk 15 maart; het begin van het broedseizoen. Indien nodig zal het werk in het najaar worden voortgezet. Boswachter Bart Jansen is bereikbaar voor nadere inlichtingen via het telefoonnummer 06 – 542 953 05 of via e-mail: b.jansen@natuurmonumenten.nl.

www.natuurmonumenten.nl

Meer berichten