Gelderland Zoekt Internationaal Toptalent

Regio - Provincie Gelderland lanceert vrijdag 26 januari de University Partner Challenge om het tekort aan hoogopgeleid talent in de wetenschap, techniek en ICT terug te dringen. Door een combinatie van vergrijzing en economische groei heeft de Gelderse arbeidsmarkt een groeiend tekort aan hoger opgeleid personeel. Met de University Challenge wil de provincie op termijn tienduizend buitenlandse toptalenten werven voor studie en werk in Gelderland.

Toptalent Gezocht
Uit onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot, salarisdienstverlener ADP en Performa Uitgeverij komt naar voren dat 74% van de werkgevers in Gelderland moeite heeft om goed opgeleide medewerkers te vinden. Gelderland zit daarmee ver boven het Nederlands gemiddelde van 56%. In 2017 waren er bijna 6500 vacatures op hbo- en wo-niveau die niet vervuld werden in Gelderland. Naar verwachting neemt het aantal openstaande vacatures voor hoger opgeleiden de komende jaren verder toe.

Internationaal Samenscholen
Met de University Partner Challenge daagt de provincie buitenlandse universiteiten uit tot samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, Wageningen Universiteit (WUR) en de Hogeschool Arnhem Nijmegen om méér buitenlands toptalent aan te trekken. De challenge richt zich vooral op universiteiten in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Door de Brexit zijn er onzekerheden ontstaan voor Britse universiteiten over het aantrekken van buitenlands talent en toegang tot Europese financiering voor onderzoek. De aantrekkelijkheid voor deze landen voor buitenlands talent staat onder druk. Uit gesprekken met onder meer Ohio State University en Imperial College Londen is naar voren gekomen dat er grote interesse is in samenwerking door een satelliet campus of een joint degree programma te starten samen met onderwijspartners in Gelderland.

Onschatbare waarde
Buitenlandse studenten hebben een positieve impact op de economie. Zo leveren deze studenten landelijk jaarlijkse netto een bijdrage van 740 miljoen euro aan de Nederlandse schatkist.  'Veel belangrijker is de verrijking van onze provincie met deze toptalenten, die is van onschatbare waarde', zegt gedeputeerde Michiel Scheffer. 'We hebben veel talent in eigen huis, maar niet genoeg om het gat op de arbeidsmarkt te dichten. Door buitenlandse studenten via een studie kennis te laten maken met onze provincie zijn we beter in staat om toptalent te selecteren en een baan te bieden'.

Rode loper Missie
De University Partner Challenge wordt ondersteund door Radboud Universiteit Nijmegen, Wageningen Universiteit en de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Unilever Foods, Alliander en Kaak Groep zijn als werkgevers actief betrokken bij deze challenge. Zij hebben zitting aan de jury die de inzendingen beoordeeld. Inzendingen door buitenlandse publieke en private leerinstituten mogen ingestuurd worden tot 21 maart 17:00. De finalisten van de University Partner Challenge ontvangen een uitnodiging voor een rode loper missie met een dekking van de reiskosten. De rode loper missie bestaat uit ontvangst door gedeputeerde Michiel Scheffer en bezoek aan de topwerkgevers en onderwijspartners in Gelderland voor bespreken van de mogelijke samenwerkingsprogramma's.

Meer berichten