Lezers schrijven | Woonvisie

Slecht zicht bij de nieuwe woonvisie…

Op 23 februari was het zover. Een nieuwe woonvisie werd vastgesteld door de gemeenteraad. Een prachtig en kleurrijk boekwerkje met veel foto’s in 46 pagina’s ligt voor me. Voor wie het lezen wil: het staat online op de website van de gemeente Aalten.
Ted Kok schrijft in zijn voorwoord dat iedereen een huis nodig heeft en ik moet zeggen dat heeft hij al goed begrepen, inderdaad, wonen is een primaire levensbehoefte!
Als je verder leest blijkt al snel dat deze woonvisie geschreven is met slecht zicht; deze woonvisie houdt de problemen op de woningmarkt in stand en draagt zeker niet bij tot een oplossing!
Aalten heeft de intentie om gemiddeld, de komende vijf jaar, slechts 40 tot 50 woningen per jaar te realiseren.
Met deze bedenkelijke ambitie doet Aalten eigenlijk dus precies genoeg om de schaarste op de woningmarkt volledig in stand te houden; er komen weliswaar enkele tientallen woningen bij per jaar maar door de veranderende vraag zal het probleem de komende jaren alleen maar groter worden!

We hebben de komende tijd te maken met een andere woonbehoefte door onder meer veranderende gezinssamenstellingen, de komst van statushouders, starters, senioren en spoedzoekers. Bovendien wil de gemeente Aalten oud-Achterhoekers proberen te verleiden om terug te keren naar de Achterhoek en zich hier te vestigen met het doel de vergrijzing tegen te gaan.

Op de woningmarkt is voor wat betreft de koopwoningen een 'bieden vanaf-cultuur' ontstaan; die rijke westerling zal met zijn goed gevulde portemonnee hier wel een woning weten te bemachtigen en daar heb ik nog niet eens zoveel moeite mee. Waar ik wél heel veel moeite mee heb is het feit dat onze eigen kinderen en kleinkinderen hier niet meer kunnen wonen omdat er nu eenvoudigweg niet genoeg starterswoningen beschikbaar zijn! Door deze situatie werk je de vergrijzing van ons dorp juist in de hand, lijkt me; de jongeren trekken weg!

De problemen op de woningmarkt zijn geen speciaal probleem voor Aalten maar een problemen van de hele regio en het hele land. In de Gelderlander van zaterdag 24 april staan een paar stukken over dit onderwerp. De buurtgemeentes van Aalten gaan flink bij bouwen! Oude IJsselstreek aan kop, maar ook Oost Gelre, Winterswijk, Doetinchem en de gemeente Bronckhorst worden genoemd, dit inclusief de bijbehorende aantallen woningen die men wil realiseren!

Aalten hoort hier niet bij! Zo langzamerhand denk ik dat Aalten het probleem van het tekort aan woningen helemaal niet wil oplossen, zo langzamerhand denk ik dat Aalten liever helemaal geen sociale woningbouw wil en dat men denkt dat het in stand houden van de schaarste loont!

De waarde van onze woningen wordt vastgesteld in de WOZ-beschikking die jaarlijks op de mat valt en de schaarste heeft een prijsopdrijvend effect. De inkomsten van de gemeente worden mede bepaald door de hoogte van de OZB (Onroerend Zaakbelasting Belasting) die gekoppeld is aan de WOZ-beschikking. Dus van niet bouwen en achteroverleunen wordt Aalten rijk!

En dan zijn er nog andere zogenaamde voordelen te noemen van dit neoliberale beleid:
Door weinig of geen sociale woningbouw te plegen zullen op tijd van duur de kosten voor bijstand en de kosten van het sociale domein ook afnemen, want het zijn natuurlijk veelal de mensen met de kleinere beurs die een beroep moeten doen op een sociale uitkering.
Het CDA is de partij die het gezin promoot; het gezin is de hoeksteen van de samenleving, aldus de christendemocraten. Als je dan op een gegeven moment zo’n gezinnetje wilt stichten is het dan toch ook wel heel leuk dat daar een bijpassende woning voor te vinden is. Gaat het CDA hun christelijke normen en waarden weer vormgeven of blijven ze het ongebreidelde neoliberale gedachtengoed omarmen en schuiven ze aan bij de VVD?
Wat zijn de belangen van Gemeente Belangen? Wil de Progressieve Partij nog iets doen voor de onderkant van de samenleving of denken ze enkel aan groen?
Ziet D66 wel in dat een inclusieve samenleving pas kan bestaat bij de gratie van voldoende woningen?
Of wordt het tijd voor een nieuwe partij: 'Aalten Oké'. Oké als je er weer wonen kunt…


Willem Stoelhorst

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden