Dichterbij | Uit onverwachte hoek

Uit onverwachte hoek

De Achterhoekse gemeenten werken op vijf thema’s samen onder de noemer 8RHK Ambassadeurs. Ze hebben zich daarbij de ambitie gesteld om bijvoorbeeld de Stageregio en de Gezondste Regio van Nederland te worden. Nogal gedurfde ambities, eigenlijk niet zo heel Achterhoeks. Want dat zijn meestal wat bescheiden en zelfs introverte mensen, heb ik mij laten vertellen toen ik me voorbereidde op mijn komst naar Aalten. Die levenshouding merk ik ook dagelijks om mij heen. Niet te veel je nek uitsteken, niet te open zijn over je problemen, niet te veel opvallen en zeker niet te veel laten weten dat je succes hebt.

Maar ik merk ook dat dit aan het veranderen is. Achterhoekers zijn natuurlijk niet wereldvreemd en die wereld wordt gedomineerd door public relations, lobby, reclame en propaganda. Wie daar niet minimaal een beetje in meegaat wordt niet gezien en gehoord en dus overgeslagen als er geld en voorzieningen worden verdeeld in Arnhem, Den Haag en Brussel. En dat wil je niet als verantwoordelijk bestuurder bij overheid, maatschappelijke organisatie of in het bedrijfsleven. En dat gebeurt dus ook, door de Regiodeal die we met het kabinet hebben gesloten haalden we twintig miljoen euro vanuit Den Haag binnen en nog miljoenen uit Arnhem, van de provincie Gelderland. En met dat geld worden tal van projecten mogelijk gemaakt zoals het Grensland College, de woningbouwcorporatie voor de Uuthuuskes, een vernieuwend zorgconcept op De Kattenberg en een meelwormenproject in Barlo.

Misschien nog wel belangrijker is dat we door de Regiodeal ons imago als vooral nuchtere harde werkers hebben weten op te waarderen tot ook vernieuwende en creatieve uitvinders en netwerkers die een bijdrage kunnen leveren aan de uitdagingen van deze tijd. Een positief imago is van belang om onze eigen jongeren aan ons te binden, maar ook om mensen van buiten de eigen regio zich hier te laten vestigen. In ons ambitiedocument voorspellen we dat we in 2030 27.000 werkenden tekort komen om alle vacatures te kunnen vervullen. Bij bedrijven, de overheid en zeker ook in de zorg.

De Achterhoek is door de afstand maar ook door onze bescheidenheid vrij onbekend in eigen land, en onbekend maakt onbemind. Veel verder dan boeren, De Graafschap, Zwarte Cross en Normaal zullen veel landgenoten niet komen. Je hoorde het ook van de voor-het-eerst-weg-in-eigen-land-toeristen die we afgelopen zomer mochten verwelkomen. Men was verrast door ons landschap, erfgoed en de recreatiemogelijkheden. We zijn daarom gestart met een imagocampagne met de slogan Uit onverwachte hoek. We zijn verrassend anders, onze bedrijven zijn innovatief en spelen vaak mee in de (inter)nationale top. Het is toch wel moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo goed bent als wij!

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden