Broodfonds aanwezig tijdens ZZP-Kleine ondernemersdag

Aalten- Zaterdagmiddag 10 maart is er in gebouw "t Romiendal aan de Aladnaweg te Aalten een speciale dag voor ZZP'ers en kleine ondernemers. Diverse interessante thema's en sprekers zullen aan bod komen. Ook Jan Helmink zal aan het woord komen.

Jan Helmink is eigenaar van JARBON, een bureau voor Arbo- en werkadvies.

JARBON adviseert, coördineert en communiceert alle acties binnen het proces van ziekteverzuim, re-integratie en preventie. Zij denken actief mee met het bedrijf over het te voeren Arbobeleid voor een gezonde en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Met een deskundige en proactieve aanpak ontzorgen zij de opdrachtgever.

Naast ondernemer is Jan Helmink sinds januari 2014 penningmeester van Broodfonds Achterhoek Een Broodfonds is een alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarbij een zieke deelnemer een maandelijkse schenking ontvangt van de overige ondernemers voor maximaal 2 jaar. Daarmee heeft de zieke ondernemer een tijdelijk inkomen. Een Broodfonds is een zelfstandige vereniging die bestaat uit deelnemende ondernemers. Voor een deel zijn dit ZZP'ers met en zonder personeel, maar ook middenstanders of agrarische ondernemers. Het principe van een Broodfonds is gebaseerd op dat mensen voor elkaar zorgen en voor elkaar opkomen. Een coöperatief gedachtegoed. Jan Helmink zal het principe van een broodfonds haarfijn uitleggen deze middag.

ZZP'ers en kleine ondernemers die deze buitengewoon belangrijke en interessante  infomiddag willen meemaken kunnen zich aanmelden via www.zzpdag-aalten.nl . Tickets kosten € 7,50 inclusief koffie/thee). Er zijn nog kaarten.

Meer berichten