Zendmast De Heurne

Maandag 5 februari kwam eindelijk het al lang verwachte bericht van de gemeente binnen bij Heurns-Belang dat de bouw van de zendmast voor een beter telecommunicatie verbinding in De Heurne definitief doorgaat.

De Heurne - In De Heurne is de mobiele verbinding op diverse plaatsen al jaren belabberd slecht. Op sommige plekken in de buurtschap was zelfs vaak helemaal geen mobiele netwerkverbinding. Ook voor het goed werken van Hartveilig Wonen bij levensbedreigende situaties is het noodzaak dat de mobiele verbinding beter wordt en oproepen voor reanimatie en AED inzet op tijd bij de vrijwilligers binnenkomen.
Huisartsen en andere hulpdiensten zijn ook zeker gebaat bij een goede mobiele verbinding. Met het plaatsen van de zendmast in het Vitensbos aan de Hogeheurnseweg zal de ontvangst voor iedereen beter moeten worden.
Na lang aandringen vanuit Heurns-Belang werd in 2016 het besluit genomen om uit te kijken naar een geschikte locatie voor een zendmast in De Heurne. Samen met de gemeente Aalten en de netwerk beheerders zijn verschillende locaties bekeken en hebben diverse onderzoeken plaats gevonden voor dat de omgevingsvergunning werd aangevraagd. Uiteindelijk is gekozen voor de locatie Vitensbos aan de Hoge Heurnseweg in De Heurne.
Op 20 juni 2017 heeft het college van B en W van de gemeente Aalten een omgevingsvergunning verleent voor het plaatsen van een mast ten behoeve van telecommunicatie op het perceel tegenover de locatie Hoge Heurnseweg 11 (Vitensbos). Vitens heeft toegezegd hieraan medewerking te verlenen.
Op 18 december 2017 heeft het college na heroverweging, in een heroverwegingsbesluit de vergunning voor de mast verleend en op 31 januari is de omgevingsvergunning voor de mast ten behoeve van telecommunicatie in het Vitensbos onherroepelijk geworden.
KPN heeft aangegeven bij de gemeente Aalten dat ze eind mei 2018 verwachten te beginnen met de realisatie van de mast t.b.v. de telecommunicatie in De Heurne. Voor verdere vragen kan contact worden opgenomen met heurnsbelang@gmail.com.

Meer berichten