Eerst onderzoek naar meer zonnepanelen op daken in buitengebied. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Eerst onderzoek naar meer zonnepanelen op daken in buitengebied. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Aanpassingen in uitnodigingskader zon en wind

Algemeen

Windmolens van Hagenwind worden minder hoog

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – De gemeente Aalten krijgt geen windmolens, die 180 meter hoog kunnen worden. Burgemeester en wethouders hadden voorgesteld het aantal geplande windmolens te verminderen, maar de blijvende konden wel hoger worden. In de gemeenteraadsvergadering van maandag 12 juli werd een amendement door CDA, Gemeentebelangen en ChristenUnie ingediend om de maximale ashoogte te verlagen tot 140 meter. Het amendement werd met elf stemmen voor (van de indieners inclusief de VVD) en zes tegen (van D66, HMV en de Progressieve Partij) aangenomen. Vier raadsleden waren afwezig.

Van begin af weerstand tegen de windmolens
Het uitnodigingskader zon en wind heeft vele uren vergaderen en overleg gekost. Vooral tegen de mogelijke uitbreiding van de windmolens van het zonnepark Hagenwind was in Aalten, maar ook in de buurgemeente Oost Gelre veel weerstand. B en W dacht aan de bezwaren tegemoet te komen door het aantal windmolens acht te laten blijven en ze bij vervanging hoger te laten worden. Deze aanpassing leidde tot nieuwe bezwaren. Een ashoogte van 180 meter en daaraan ook nog de hoger reikende wieken leidt wel tot molens, die meer geluidshinder zullen veroorzaken en die van nog grotere afstand zichtbaar zijn. D66 dacht aan het bezwaar van het geluid tegemoet te komen door voor te stellen dat hoger windmolens alleen mogelijk zijn als ze “aantoonbaar” minder geluidsoverlast opleveren. Het amendement kreeg geen meerderheid. Dit keer stemden elf raadsleden tegen en waren er zes voor.

Eerst mogelijkheden zonnepanelen op daken onderzoeken
Er werden meer amendementen ingediend. Zo wilden de Progressieve Partij en HMV dat alle teksten over windenergie in het uitnodigingskader uit de eerste versie van vorig jaar september werden teruggezet. Zij denken dat zonder meer windenergie het onmogelijk is om de gemeente Aalten energieneutraal te maken. Alleen de indieners stemden voor. In een motie riep D66 B en W op gestructureerde afspraken te maken over hoe en wanneer overleg tussen Hagenwind, gemeente, belangenorganisaties en belanghebbenden plaats vindt. B en W zegde dit toe om te doen, waarna de motie niet meer hoefde te worden ingediend. In een ander amendement stelden CDA, Gemeentebelangen, ChristenUnie en D66 voor niet meteen mogelijkheden voor zonneparken te creëren. Eerst moet een “volledige inventarisatie” gemaakt worden van de mogelijkheden voor zonnepanelen op daken in het buitengebied. De gedachte hierachter dat je liever geen landbouwgrond voor zonne-energie moet gebruiken. Het amendement werd met veertien stemmen voor en drie tegen aangenomen. Alleen de Progressieve Partij stemde tegen.

“Uitgekleed” versus “nog fraaier
Na enkele uren vergaderen maakten de verschillende partijen hun eindbalans op. Voor de Progressieve Partij viel die negatief uit. Bert Weevers zei dat zijn partij het uitnodigingskader belangriijk vindt, maar dat door de aangenomen amendementen het kader “nog verder uitgekleed is dan het al was”. Gerrit Assink was juist opgetogen. Met het aannemen van de amendementen was een “mooi kader nog fraaier geworden”. Ook Tobias Holtman (CU) was positief. Hij is “zeer content” met de aanpassingen van de ashoogte en het onderzoek naar zon op dak. Ook voor Jan Wijbrans (HMV) was de uitkomst teleurstellend. Voor HMV is een voorstel dat “veel potentie” had geworden tot een kader dat te weinig mogelijkheden heeft voor een duurzame toekomst.

Advertenties doorgeplaatst vanuit De Band