Het bestuur van PCOB, van links af Wim Tolkamp, Ineke Lubbers, Tjikke Hoekstra en Ad Brethouwer. Foto PR
Het bestuur van PCOB, van links af Wim Tolkamp, Ineke Lubbers, Tjikke Hoekstra en Ad Brethouwer. Foto PR

PCOB viert jubileum met een zwart randje

‘We gaan nu echt stoppen’

Door Karin Stronks

AALTEN – De Protestantse christelijke ouderenbond (PCOB) bestaat 35 jaar. Deze mooie mijlpaal wordt gevierd op donderdag 30 september bij partycentrum ’t Noorden vanaf 19.30 uur. Rond de klok van 21.30 uur wordt de feestelijke avond afgesloten. De jubileumavond bevat een ‘zwart randje’, het bestuur, bestaand uit Ad Brethouwer, Ineke Lubbers, Wim Tolkamp en Tjikke Hoekstra vanuit de activiteitencommissie, legt haar werkzaamheden neer. Mensen die de bestuurstaken willen overnemen zijn bij het 600 leden tellende PCOB, ondanks veel inspanningen, tot nu toe niet gevonden. “Hoe het verder moet? Dat is onzeker. Wel is zeker dat wij onze bestuurlijke taken neerleggen. We komen op leeftijd, we vinden dat jongere mensen binnen onze bond de spreekwoordelijke handdoek moeten oppakken. We gaan nu echt stoppen.” Aan het woord is Ad Brethouwer, voorzitter van het PCOB bestuur.

Er is een aantrekkelijk programma samengesteld op de feestelijke avond. Vanuit de landelijke PCOB komt een spreker en na het huishoudelijke gedeelte zal het duo Leo en Gerard voor een hilarisch stukje cabaret zorgen. Penningmeester Wim Tolkamp geeft aan: “Alle 55-plussers zijn welkom op deze avond, niet alleen leden dus. Besturen van de KBO (katholieke ouderenbond) en PCOB Dinxperlo zijn uitgenodigd en ook wethouder Joop Wikkerink zal zijn opwachting maken. We hopen op een grote opkomst, ook van niet-leden. We hebben bewust gekozen om de jubileumviering op een avond te houden omdat de jongste leden onder ons nog werken.” 

Het ‘zwarte randje’ is toch een zorgen barend onderwerp. “We hebben zo’n twee jaar geleden al aangekondigd dat we willen stoppen met de bestuurstaken en de rondvraag gedaan of er kandidaten zijn die de stokjes van ons willen overnemen. We hebben een enquête gehouden en ook mensen persoonlijk benaderd. Helaas vingen we bot, terwijl er 600 mensen bij onze bond aangesloten zijn”, geeft Ad Brethouwer aan. Hij vervolgt: “Het is niet dat we geen zin meer hebben hoor, het is mooi en dankbaar werk, je leert veel mensen kennen en voor je eigen ontwikkeling is zitting in het bestuur heel goed. Maar we komen allemaal op leeftijd, het is gewoon een keer klaar. Daarom hebben we unaniem besloten, ondanks dat er geen opvolgers zijn gevonden, om te stoppen.” 

PCOB is verdeeld in lokale afdelingen, de organisatie komt op voor alle senioren in Nederland. Wim Tolkamp: “We zijn vertegenwoordigd in diverse externe commissies om onze stem te laten horen. Daarnaast bieden we hulp aan senioren, bijvoorbeeld met het invullen van de belastingaangifte. Ook kunnen ouderen met vragen over diverse onderwerpen, zoals hulpmiddelen of wonen, terecht bij onze ouderenadviseurs. En landelijk worden door de vereniging belangen van ouderen behartigd in de politiek.” 

De Aaltense PCOB zorgt eveneens voor ontspanning, tien keer per jaar wordt een activiteit georganiseerd. Brethouwer: “Dat zijn de jaarlijkse kerst- en adventsvieringen maar ook vallen daar de uitstapjes naar bijzondere bedrijven of personen onder. We hebben bijvoorbeeld sprekers uitgenodigd zoals de wijkagent en een notaris en er zijn dia-middagen gehouden. We zijn onder andere op bezoek geweest bij de brandweerkazerne, op het hospitaalschip van de organisatie Mercy Ships, in de Bergman kliniek voor oog-aandoeningen en bij diverse musea. Erg leuk en leerzaam!” De fietstochten die in de zomermaanden worden georganiseerd zijn zeer geliefd bij de PCOB leden. “De opkomst bij deze tochten is ontzettend hoog. Bij mooi weer fietsen soms wel honderd senioren mee!” 

De leden zijn vrijwel unaniem zeer tevreden over wat PCOB te bieden heeft en over de belangenbehartiging. Ad Brethouwer: “We krijgen regelmatig te horen dat we het goed doen, ‘ga zo door’, en ‘bedankt voor jullie inzet’. Maar we vinden nu dat de kar door anderen getrokken moet worden. Het zou toch enorm jammer zijn dat PCOB Aalten ten einde is? Als je met zeven of negen bestuursleden zou kunnen beginnen kunnen de taken goed verdeeld worden. Wij zijn nu met drie bestuursleden, Tjikke Hoekstra sluit aan vanuit de activiteitencommissie. Het is best veel werk maar ook heel dankbaar werk. We hopen dat we op de feestelijke jubileumavond goed nieuws te horen krijgen, dat zich toch mensen aanmelden om in het bestuur te treden. Anders is de toekomst onzeker vrezen we…” 

Aanmelden voor de jubileumavond is verplicht, niet alleen vanwege coronamaatregelen maar het is ook handig vanwege de catering. Dat kan via e-mail: aalten@pcob50plus.nl Bezoekers hebben een vaste plek en het is een besloten bijeenkomst.

Coronapas
Vanaf 25 september wordt de coronapas ingevoerd. Dat betekent dat mensen, als ze naar een gelegenheid gaan een QR code op papier of op een mobiele telefoon moeten tonen. Maandag 27 september tussen 13.30 en 16.00 uur kunnen mensen voor hulp terecht in de Bibliotheek Aalten. Aldert Doelen van iPad4senior helpt hen dan verder. Een plekje reserveren kan via de Activiteitenkalender op www.achterhoeksepoort.nl of door te bellen naar 088-0062929. DigiD meenemen naar deze middag is noodzakelijk.


pcob.nl/afdelingen/aalten

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden