Bloemen met een pluim voor werkgroep Toekomstvisie. Foto: Frank Vinkenvleugel
Bloemen met een pluim voor werkgroep Toekomstvisie. Foto: Frank Vinkenvleugel

Lintelo presenteert Dorpsontwikkelingsplan

LINTELO – De Wilhelminazaal van Kulturhus Lintelo is goed gevuld als de presentatie van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) op het programma staat. Inwoners van Lintelo, alle vier de wethouders en enkele gasten van buiten de buurtschap zitten klaar om de plannen aan te horen. Op de tafels ligt de toekomstvisie klaar, een fraai naslagwerk met vooruitstrevende plannen, de visie voor Lintelo voor de komende tien jaar.

Door Karin Stronks

Mitchell Somsen treedt op als woordvoerder, hij legt uit hoe het DOP tot stand is gekomen. “Vanuit Lintelo’s Belang en Kulturhus Lintelo is de opdracht gedaan. De werkgroep Toekomstvisie is in het leven geroepen om het tienjarenplan vorm te geven. Omdat het de bedoeling is dat het plan door zo veel mogelijk Lintelo-ers gedragen wordt is geprobeerd om een brede afspiegeling, van jong tot minder jonge inwoners, in de werkgroep te plaatsen.” Op de startbijeenkomst van 2019, die druk bezocht is, hebben inwoners van Lintelo de kans gekregen om wensen en ideeën naar voren te brengen. Deze zijn door de werkgroep Toekomstvisie geordend en verwerkt in het naslagwerk. “We hebben van de gemeente Aalten een projectsubsidie ontvangen voor het maken van dit plan, om een solide basis te leggen, om de komende tien jaar Lintelo bruisend te houden.” 

Zes thema’s worden behandeld in het DOP, Kulturhus en verenigingen, ondernemers en werkgelegenheid, onderwijs en jeugd, toerisme, recreatie en verkeer, wonen en welzijn. Deze zes zijn weer onderverdeeld in speerpunten. “Het DOP beschrijft de huidige situatie, een stukje geschiedenis, het verwerven van draagvlak, de samenstelling van de werkgroep Toekomstvisie en welke voorstellen en ideeën vanuit de Lintelose bevolking zijn gekomen. Daarna worden stap voor stap de thema’s behandeld. Ten slotte wordt aangegeven hoe de plannen worden uitgerold. De werkgroep Toekomstvisie is nu klaar, de uitvoerende werkgroepen, die elkaar op verschillende vlakken overlappen, gaan nu aan de slag!” 

Er worden veel bedankjes uitgesproken, er zijn bloemen, met een pluim, voor de werkgroep Toekomstvisie, diverse keren klinkt een applaus als blijk van waardering voor het fraaie naslagwerk, het speciale logo, de vooruitstrevende plannen voor Lintelo. De zes subgroepen die de thema’s hebben uitgewerkt krijgen allen gelegenheid om te pitchen, in het kort te vertellen over de speerpunten. Er wordt een toelichting gegeven over het logo dat speciaal voor het DOP is ontworpen. “Stromend water, de handen in elkaar, het sierlijke van een ring, en de strakke stijl die de manier van organiseren symboliseert.” Mitchell Somsen glimlacht: “Ja na die uitleg zag iedereen deze dingen er in!” 

De pitchers geven uitleg over de thema’s. Over Kulturhus en verenigingen wordt onder andere aantrekkelijkheid en uitstraling en activiteiten genoemd. En het betrekken van de jeugd bij de plannen. Bij het thema ondernemers en werkgelegenheid komen items als startende ondernemers en stageplekken ter sprake. Ook wordt hier gepitcht dat er ruimte moet blijven voor agrarische ondernemers. Onderwijs en jeugd benadrukt het behoud van de basisschool en het uitbouwen van Jolo. Team toerisme, verkeer en recreatie komt naar voren met hesjes aan, hier wordt gesproken over de gevaarlijke situatie van de Halteweg/Varsseveldsestraatweg, openbaar vervoer en wandel- en fietspaden. De pitch over thema wonen gaat over rood-voor-rood regelingen, starterswoningen en woningsplitsing. Welzijn ten slotte, “als je je niet wel voelt kun je het wel schudden”. Hier gaat de pitch over aangepast vervoer, wonen met ondersteuning en de dagopvang bij een zorgboerderij. 

Wethouder Kok spreekt de aanwezigen toe, hij geeft een groot compliment aan de samenstellers van het DOP, vooral op de manier waarop de werkgroep Toekomstvisie is doorgegaan ondanks de beperkingen rondom corona. “Het complete spectrum komt aan bod, wij zijn daarom ook met alle vier de wethouders hier, in onze portefeuilles komen jullie thema’s voor. Wat betreft wonen, we komen op zeer korte termijn naar buiten met mooie plannen. Het strikje ‘financiën’ is niet altijd even makkelijk, de middelen vanuit het Rijk maken een steady beleidsvoering moeilijk. Maar jullie plannen zien er fantastisch uit, we hopen over drie, vier jaar over de voortgang te horen, of alle ontwikkelingen goed in gang zijn gezet. Heel veel succes allemaal!”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden