QR Collecte DHA
QR Collecte DHA

Help de minima aan een kerstvoedselpakket

DINXPERLO/BREDEVOORT/AALTEN - “We hadden de organisatie in Dinxperlo al rond”, zegt Dick Hengeveld, “Maar ja, dat pakt dus heel anders uit, nu we door de coronabesmettingen de inzameling bij Jumbo Arentz hebben afgeblazen.” Wim Drenth vult aan: “In Aalten waren we nog bezig met de voorbereiding van de inzameling bij de Spar in Bredevoort, Jumbo Leussink en Albert Heijn.” Er spreekt teleurstelling uit over het afblazen van de inzameling op 10 en 11 december. 

Maar de heren zitten niet bij de pakken neer. Ze zijn blij dat veel vrijwilligers al nadenken over een alternatief. Want dat de huishoudens met een laag inkomen een kerstvoedselpakket moeten ontvangen staat vast. Drenth: “We proberen er een positieve draai aan te geven en hopen dat de inwoners van Aalten, Bredevoort en Dinxperlo ons steunen. Dat de pakketten goed terecht komen, bleek wel uit reacties van vorig jaar.” Hij geeft twee reacties als voorbeeld: “Vandaag het rijk gevulde pakket ontvangen met goed te gebruiken producten. Zeer welkom!” En “Het ontroerde me. Had het op dit moment zo nodig.”

Gift
“Daarom doen we een beroep op iedereen die bij de supermarkten graag iets voor ons hadden gekocht. Hopelijk willen ze ons nu steunen via een gift. Tussen 9 en 16 december zullen we hier extra aandacht aan besteden, maar giften zijn nu ook al van harte welkom. Giften kunnen worden gestort op rekeningnummer NL24 TRIO 0338 6054 60 ten name van Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten, onder vermelding van Kerst 2021.

Dick Hengeveld: “In het artikel dat vorige week in De Band is geplaatst over de sinterklaas- en kerstpakkettenactie is het banknummer van de diaconie van de PG Dinxperlo vermeld. Alle giften zijn welkom en komen ten goede aan de actie.” Beide mannen zijn blij met de onderlinge samenwerking. In Dinxperlo, Bredevoort en Aalten hebben acht kerkgemeenschappen elkaar gevonden in de stichting Diaconale Hulpverlening Aalten (DHA). In 2019 is vervolgens het meedoenpact opgericht waarvan Wim voorzitter is. Naast de stichting DHA hebben Richard Jongetjes als talentverbinder en AladnaFM aan de wieg gestaan van het meedoenpact. Dit met steun van Figulus. 

“Het lijkt ingewikkeld, maar het resultaat mag er zijn. Nu werken vrijwilligers gezamenlijk aan projecten die minima ondersteunen. Het bijzondere is dat binnen het meedoenpact mensen samenwerken van allerlei gezindte. En mensen die ervaring hebben met armoede en schulden werken even goed mee als mensen die dat soort problemen niet kennen”, aldus Wim Drenth. 

Aanmelden
Mensen die behoren tot de groep met een laag inkomen of die vanwege schulden weinig te besteden hebben, kunnen zich aanmelden voor een boodschappenpakket. Stuur uiterlijk 30 november een e-mail met naam en adres naar info@meedoenpact.nl 
Mensen die iemand in de omgeving kennen die zichzelf niet durft aan te melden, men kan ook de naam van een ander doorgeven. Graag wel met adres. Wim en Dick zeggen met klem: “Wij verzekeren u dat we discreet met de verstrekte gegevens zullen omgaan.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden