Evert de Niet biedt Anjo van Houten, actief bij het Nationaal Onderduikmuseum Aalten, een boek aan over de Atlantikwall en de Scheveningse evacués.
Evert de Niet biedt Anjo van Houten, actief bij het Nationaal Onderduikmuseum Aalten, een boek aan over de Atlantikwall en de Scheveningse evacués. (Foto: Leo van der Linde)

Lezing Evert de Niet over Atlantikwall trekt ook jongeren

Aalten - Op woensdagavond hield Evert de Niet in een volle bovenzaal van het Nationaal Onderduikmuseum Aalten een lezing over de Atlantikwall en de Scheveningse evacués in Aalten.

(door Leo van der Linde)

Aalten - Evert is één van 500 evacués welke in 1943 in Aalten werd ondergebracht. In dat jaar besloten de Duitsers tot aanleg van de Atlantikwall om de invasie van Geallieerden tegen te houden. Voor een groot deel van de bevolking betekende dit dat men de kustplaats moest verlaten. Ook de drie-jarige Evert moest weg uit Scheveningen. Hij kwam terecht op boerderij 't Paske in het boerengezin van de familie Duenk-Meinen in Dale. Na de oorlogsperiode toen Evert ouder werd, heeft hij zich als amateur-historicus in de geschiedenis van onder andere de Atlantikwall en de Scheveningse evacuatie-periode verdiept. In bejaardentehuizen, maar ook op scholen vertelt hij over de achtergrond van deze Atlantikwall met nadruk op de bunkercomplexen aan de kust bij Kijkduin en Scheveningen.

In het Nationaal Onderduikmuseum Aalten ging Evert in zijn powerpointpresentatie uitgebreid in op de Scheveningse evacués welke in 1943 in Aalten terecht zijn gekomen. Dit jaar precies 75 jaar geleden. Ook al is dit een hele tijd geleden, er zijn heden ten dage nog veel contacten tussen de families uit Scheveningen en hun opvangadressen in Aalten. Dit ondanks dat de generatie die de oorlog bewust heeft meegemaakt, langzaam maar zeker uitsterft. Deze oorlogsperiode blijft tot de verbeelding spreken. Dit bleek woensdagavond.

Ook jongeren

Niet alleen ouderen, maar ook de jongere generatie had interesse voor de lezing van Evert de Niet. Hij vindt het van groot belang om de geschiedenis van deze periode voor het nageslacht vast te leggen en te waarborgen. Evert: "ik geef lezingen en presentaties over de oorlogsjaren en evacuatie aan ouderen. Maar ook aan jongeren, zodat deze generatie weet wat vrijheid betekent en wat het betekent om in vrijheid te leven in ons land. En dat mensenrechten worden gewaarborgd en dat men er van bewust wordt. Zie wat na de oorlogsjaren nog in de wereld plaatsvindt; oorlog, vervolgingen en geen vrijheid van meningsuiting. De 4 en 5 mei-vieringen in ons land moeten blijven plaatsvinden.''

Evert de Niet bood Anjo van Houten, actief bij het Nationaal Onderduikmuseum, woensdagavond een boek aan over de geschiedenis van de Atlantikwall met onder andere aandacht voor de Scheveningse evacues. Evert heeft aan dit boek: 'Verdreven voor de Atlantikwall, ontruiming en afbraak van de Nederlandse kuststreek, 1942 - 1945' een bijdrage geleverd.

Meer berichten