Een bescheiden tikje van een stalen hamer is het teken dat de Achterhoek Raad officieel is geïnstalleerd. Foto: Eveline Zuurbier
Een bescheiden tikje van een stalen hamer is het teken dat de Achterhoek Raad officieel is geïnstalleerd. Foto: Eveline Zuurbier (PR)

Start 'new governance' Achterhoek

Afgelopen week is de 'new governance' Achterhoek van start gegaan; de vernieuwde en sterke triple-helix samenwerking waarin Achterhoekse ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden (de 3 O's) deelnemen.

REGIO - De nieuwe samenwerkingsstructuur bestaat uit een Achterhoek Raad, Achterhoek Board, zes Achterhoek Thematafels en Regio Achterhoek. Afgelopen maandagavond 3 september kwam de Achterhoek Raad voor het eerst bij elkaar; in totaal 49 raadsleden vertegenwoordigen de 49 raadsfracties in de zeven Achterhoekse gemeenten.

Eerste agendapunt voor de Raad was de installatie van de Achterhoek Board, waarin de maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd worden door Mirjam Koster (onderwijs, Graafschap College), Chrit van Ewijk (zorgorganisaties, Slingeland en Steekziekenhuis Koningin Beatrix), Claus Martinot (woningbouwcorporaties, Site Woondiensten).

De ondernemers zijn vertegenwoordigd door Peter Rikken (VNO-NCW, Meilink), Arthur Jansen (SIKA, AWEJA, ZEUS), Koen Knufing (Bouwend Nederland, Marku).

Regiodeal
De deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd door Patricia Hoytink (wethouder Berkelland), Ted Kok (wethouder Aalten), Willem Buunk (wethouder Bronckhorst). De provincie Gelderland is vertegenwoordigd door Bea Schouten (gedeputeerde). De Board wordt voorgezeten door Mark Boumans (burgemeester Doetinchem).
Tijdens de vergadering is ook de Regiodeal toegelicht die recent is ingediend bij het Rijk met een aanvraag van 40 miljoen euro. Doel en ambitie is 'groeien maar dan in kwaliteit'. Door innoveren en pionieren wil de Achterhoek samen met het Rijk nieuwe aanpakken formuleren waar ook de rest van Nederland van kan leren en profiteren. Aansluitend gingen de leden van de Achterhoek Raad met elkaar in gesprek over de Achterhoek Agenda 2030.

Zes thema's
Op donderdag 6 september vond de eerste Achterhoekdag plaats. De Achterhoek Board en de zes Thematafels kwamen voor het eerst bijeen. Deze eerste Achterhoekdag stond vooral in het teken van kennismaken. Tussen de deelnemers van de Thematafels en de Boardleden onderling, maar ook dwars door de zes thema's en de drie O's heen met elkaar. De zes Thematafels zijn: Smart Werken en Innovatie, Zorginnovatie, Vastgoed & Woningmarkt, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Mobiliteit & Bereikbaarheid en Circulaire Economie & Energietransitie.

Samen-werken
De start van de 'new governance' Achterhoek is een belangrijk mijlpaal. Achterhoekbreed is er grote bereidheid sneller en besluitvaardiger samen te werken. We lopen hiermee voorop in Nederland; het ministerie van Binnenlandse Zaken volgt ons met belangstelling en ziet de Achterhoek als een pilotregio voor vernieuwde bestuurlijke samenwerking.

Meer berichten