Behoorlijk wat belangstelling tijdens de donateursavond van de Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge in de Hofnar, Aalten
Behoorlijk wat belangstelling tijdens de donateursavond van de Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge in de Hofnar, Aalten (Foto: Leo van der Linde)

Burgemeester Stapelkamp spreekt voor donateurs Aaltense Synagoge

Aalten - Dinsdagavond was er behoorlijk wat belangstelling voor de donateursavond van de Stichting Vrienden van de Aaltens Synagoge in de Hofnar, Aalten. Eén van de doelstellingen van deze stichting is het doorvertellen van de verhalen over het lot van de Joden in de tijd van de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om die reden zijn ook in Aalten de afgelopen jaren Stolpersteine gelegd voor de huizen waarin Joodse families gewoond hebben.

(door Leo van de Linde)

AALTEN - Maar niet alleen in Aalten zijn werkgroepen met de geschiedenis van Joden bezig geweest. Ook in Rotterdam is onderzoek gedaan naar het lot van Joodse inwoners. Over de gebeurtenissen in het stadsdeel Hillegersberg is een publicatie verschenen van de heer Anton Stapelkamp, de huidige burgemeester van Aalten. Hij was destijds werkzaam in Rotterdam. Al direct na zijn installatie als burgemeester van Aalten toonde hij grote interesse in de Aaltense synagoge en de geschiedenis van de Joodse gemeenschap. Hij verklaarde zich meteen bereid om over zijn onderzoek in Hillegersberg te vertellen tijdens de donateursavond.

Tijme Bouwers, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge, heette iedereen, en met name burgemeester Stapelkamp en zijn echtgenote, van harte welkom. De heer Bouwers bedankte iedereen voor de steun in het afgelopen jaar voor de Aaltense Synagoge. Met name was men blij met de cheque van het Rabo-Coöperatiefonds met het mooie bedrag van € 1161,12.

Hierna was het woord aan burgemeester Anton Stapelkmap. Hij heeft in het verleden diverse artikelen geschreven over Hillegersberg. Dit resulteerde in drie fotoboeken. In maart 2007 ging Anton Stapelkamp met zijn zoon naar Israël. Hierna werd zijn interesse gewekt voor de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Hillegersberg. Hij deed een oproep voor foto's en allerlei gegevens over Joodse families uit Hillegersberg in de plaatselijke nieuwsbladen.

Ook in een Israëlitisch blad werd een oproep geplaatst. Dit leidde tot veel reacties uit onder andere Israël en Amerika. Allerlei materiaal kwam boven water, zelfs een dagboek dook op. Het meest ontroerend was een kaartje uit Westerbork uit 1944, het laatste teken van leven van een Joodse familie, welke op transport werd gesteld. Deze familie werd weggevoerd naar het vernietigingskamp in Sobibor en keerde niet weer terug.

De studie van de heer Stapelkamp leidde tot de uitgave van een boek getiteld: 'Een gedenktekene en een naam. De powerpoint-presentatie vond een boeiend gehoord bij de aanwezigen tijdens deze donateursavond.

Meer berichten