Mevr. Geurink bij bombardement op het huis.
Mevr. Geurink bij bombardement op het huis. (Foto: PR)

Tentoonstelling 'Vrouw als spil van het verzet'

De tentoonstelling 'De vrouw als spil van het verzet' in het Nationaal Onderduikmuseum belicht de vaak essentiële rol van vrouwen in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Direct na de inval in Nederland door de nazi’s werd door Helena Theodora Kuipers-Rietberg (alias tante Riek) de oprichting van het georganiseerde landelijke netwerk Hulp aan Onderduikers (LO) geïnitieerd. Met tien vrouwen als voorbeeld worden de verschillende rollen, die vrouwen in het verzet hebben ingenomen, verduidelijkt. Zij opereerden vaak in de schaduw van hun mannen en vaders. Na de oorlog kreeg hun werk weinig aandacht. In de tentoonstelling staan de indringende verhalen centraal van de mensen die er bij waren via niet eerder ontsloten bronnenmateriaal in de vorm van interviews, brieven, dagboeken, betekenisvolle voorwerpen en foto’s.

Tegelijkertijd is in het museum de expositie Palet van Verzet te zien met moedige vrouwen van na de oorlog.

Meer berichten