Energieke opening bij Smits Groentekwekerij

DE HEURNE - Op donderdag 4 oktober 2018 om 13:30 uur wordt bij Smits Groentekwekerij aan de Lage Heurnseweg 35 in De Heurne de nieuwe zonnepanelen installatie in bedrijf gesteld door wethouder Martin Veldhuizen (Duurzaamheid). Alle geïnteresseerden en belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom. De koffie staat klaar! Smits Groentekwekerij is gespecialiseerd in het kweken en bewerken van verschillende groenten. Daarbij staat hoog in het vaandel dat de groenten vers en van hoge kwaliteit worden geleverd. Zijn slogan is dan ook: "Vers van het land, direct naar de klant"

Groentekwekerij Smits heeft als doelstelling energieneutraal te worden in zijn bedrijfsvoering en heeft bijna 1.600 zonnepanelen op zijn daken laten leggen. Hiermee kan Gert Smits voor 92% in zijn eigen stroombehoeftezelf voorzien. De laatste 8% zullen volgend jaar worden ingevuld als de nieuwe overkapping gerealiseerd. Hiermee is agrarisch ondernemer Gert één van de voorlopers binnen de gemeente Aalten als het gaat om energieneutraal, wat een actueel onderwerp is. Niet alleen in het buitengebied van onze gemeente, maar overal. Daarom is een kort onderzoek gestart naar de "Aaltense situatie" op het gebied van energieneutraliteit.

Hoe ver zijn we al?
De gemeente Aalten heeft volgens haar Nota Duurzaamheid 11.770 huishoudens met een gemiddeld energieverbruik van 3.000 kWh. Om de transitie naar het verwezenlijken van de duurzaamheidsambitie te versnellen is door de 8 Achterhoekse gemeenten AGEM (Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij U.A. red.) opgericht. Met als doel: Achterhoek Energie Neutraal in 2030. Als begeleidende en monitorende organisatie is AGEM gevraagd hoeveel projecten er gerealiseerd zijn en hoeveel duurzame energie er al wordt opgewekt. Uit navraag blijkt dit inzicht er helaas niet is. Om toch een indruk te krijgen van wat nu de stand van zake is binnen onze gemeente, is een korte inventarisatie gehouden in het
buitengebied. Dit levert de volgende resultaten op.

Onder de Aaltense melkveehouders wordt op 21 adressen al voor bijna 70 huishoudens energie opgewekt door middel van zonnepanelen op stallen en staan er nog 4 projecten in de startblokken die goed zijn voor de productie van ruim 1.000 huishoudens. De varkens- en pluimveehouderijen leveren voorbijna 100 huishoudens en Windpark Hagenwind is goed voor 10.000 huishoudens. De agrarische sector is daarmee leverancier voor ruim 11.000 huishoudens en levert hiermee een grote bijdrage aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente. En hier houdt het niet op want er ontstaan steeds nieuwe initiatieven bij onze agrariërs waar men duurzame energie wil opwekken.
Wethouder Veldhuizen hoopt dat Gert Smits een voorbeeld is voor iedereen binnen de gemeente Aalten en in de Achterhoek zodat we
samen deduurzaamheidsdoelstelling in 2030 kunnen halen.

Meer berichten