D66: Betrek ook Süderwick in centrumvisie Dinxperlo

De locatie van de supermarkten in Dinxperlo houdt de gemoederen flink bezig. Met het recente besluit van de gemeenteraad om eerst een bredere centrumvisie voor Dinxperlo vast te stellen, ligt de discussie voor de keuze van toekomstige locatie van de supermarkten weer open. De D66 fractie pleit ervoor om ook Süderwick actief bij de centrumvisie te betrekken.

Fractievoorzitter Alexander van der Graaff zegt hierover: “We zijn verbaasd dat de discussie zich lijkt te beperken tot Dinxperlo, de plattegronden met mogelijke locaties houden veelal op bij de grens. De nauwe burenband tussen Dinxperlo en Süderwick is uniek, op diverse thema’s vindt al kruisbestuiving plaats. Voor een goede centrumvisie moet dan ook intensief worden samengewerkt met onze Duitse buren, want het winkelaanbod en de vraag van de Duitse en Nederlandse consument kan nu eenmaal niet los van elkaar worden gezien.”

Daarnaast pleit de D66-fractie ervoor om niet de supermarkten, maar juist de weekmarkt centraal te stellen in de centrumvisie. “Een centrumvisie moet uitgaan van een natuurlijke kracht en dat is voor Dinxperlo de weekmarkt”, aldus Van der Graaff. “De weekmarkt heeft een regionale aantrekkingskracht en zou verder uitgebouwd kunnen worden, bijvoorbeeld met extra grote voor- en najaarsmarkten, waar veel aandacht is voor streekproducten. De inrichting van het centrum moet hiervoor worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld door betere parkeergelegenheid te realiseren.”

Tot slot geeft Van der Graaff aan dat “D66 vragen gaat stellen in de raad om onze Duitse buren formeel aangehaakt te krijgen bij de totstandkoming van de centrumvisie”.

Meer berichten