Vrijwilligersproject InHuis Steungezinnen van start in de Achterhoek

“Iedereen kan zo nu en dan wel wat extra aandacht gebruiken”

Zeker als je (jonge) kinderen hebt, kunnen de zorgen je zomaar ineens boven het hoofd groeien. Bijvoorbeeld door financiële problemen, een familieconflict of als je in je eentje de zorg voor je kind draagt. “Ouders denken algauw dat ze er alleen voor staan,” zegt Dorien Luesink, coördinator van het project InHuis Steungezinnen. “Maar dat hoeft níet zo te zijn!”

Afgelopen november ging het Yunio-project InHuis Steungezinnen van start, een samenwerking van zeven Achterhoekse gemeenten. Samen met Madelon Misasa is Dorien Luesink verantwoordelijk voor de coördinatie van ‘het steungezinnenproject’. Wat houdt het precies in? Luesink: “Simpel gezegd verbinden we overbelaste gezinnen – met kinderen van 0 tot 14 jaar – aan steungezinnen. Het hebben van een gezin vergt veel van je en als het leven dan even tegenzit, kunnen problemen zich makkelijk opstapelen. Met de inzet van steungezinnen willen we voorkomen dat gezinnen die in zwaar weer zitten, van de regen in de drup raken. Omdat kinderen in een overbelast gezin vaak onvoldoende toekomen aan hun eigen ontwikkelingstaken, bieden we ze een veilige plek náást hun eigen gezin, en ontlasten daarmee tegelijkertijd de ouders.”

Toenemende individualisering
In de ‘vraaggezinnen’ kan van alles aan de hand zijn, van geldproblemen tot overbelasting omdat je er als ouder alleen voor staat. “Die marge is heel groot,” zegt Luesink. “Een belangrijke voorwaarde is wel dat ouders de tijd dat hun kind bij een steungezin is, goed benutten. Het is geen vervangende oppas, maar tijdelijke steun bij de dagelijkste taken, zodat ouders de kans krijgen de boel zelf weer op de rit te krijgen.” Luesink, zelf jarenlang werkzaam bij Bureau Jeugdzorg en gemeente Montferland, ziet de vraag naar steun(gezinnen) steeds meer toenemen. “De individualisering van onze samenleving speelt een grote rol. Als ik vroeger in de knel kwam met mijn gezin, was het normaal dat mijn moeder of de buurvrouw even bijsprong. Tegenwoordig is hulp krijgen óf vragen minder vanzelfsprekend. Het aantal gezinnen waarbij een steunend netwerk ontbreekt, groeit. Ouders staan meer op zichzelf en hebben ook het gevoel dat ze het meer zelf moeten doen. Terwijl elk gezin af en toe wel iemand kan gebruiken die de kinderen van school haalt, zodat jij je zaakjes op orde kunt krijgen.”

Laagdrempelig
Het steungezinnenproject is geen hulpverlening, wil Luesink benadrukken. “Een steungezin biedt geen nachtopvang, zoals een pleeggezin. Het zijn mensen – getrouwd of alleenstaand, met of zonder kinderen – die tijd en zin hebben om op vrijwillige basis een kind bijvoorbeeld een dagdeel per week op te vangen in hun eigen thuissituatie, en zo een ander gezin ondersteunt. Dus geen bijzondere uitstapjes, maar gewoon een kopje thee na school of even naar de speeltuin om de hoek. Ons toverwoord is maatwerk: wat heeft een vraaggezin nodig en wat kan een steungezin bieden? Wij zorgen voor een passende match. Een pedagogische achtergrond is niet nodig, wel zoeken we naar mensen die ervaring hebben met kinderen én graag in een kind investeren – het gaat om een verbintenis van minimaal een half jaar.” Eind januari worden de eerste gezinnen gekoppeld, Luesink kijkt ernaar uit. “Gelukkig zijn er nog altijd mensen die een ander graag uit de brand helpen; als je toch naar zwemles gaat, waarom niet een extra kind meenemen wiens ouders met een ziek broertje naar therapie moeten? Zo simpel kan het zijn. Het steungezinnenproject is, nogmaals, geen hulpverlening, maar gewoon vrijwillige ondersteuning in de buurt. Laagdrempelig, maar ontzettend waardevol.”

Zelf een overbelast gezin uit de brand helpen?
Yunio is nog op zoek naar steungezinnen. Heb je interesse, neem contact op met Dorien Luesink via telefoon 06 – 57 13 74 25 of e-mail inhuissteungezinnen@yunio.nl
Meer informatie op www.yunio.nl.

Meer berichten