Music & Memory voor mensen met dementie

Aalten - Half mei start het pilotproject Music & Memory voor mensen met dementie uit de gemeente Aalten. Zo'n vijftig mensen met dementie kunnen deelnemen aan dit project, zonder enige kosten.

Er worden vooraf zo'n 25 mensen, zowel profs als vrijwilligers, opgeleid om deze methodiek te mogen hanteren en zich tot februari volgend jaar aan dit project verbinden. Elk opgeleid persoon zal twee mensen met dementie, en de mantelzorgers, begeleiden. Music & memory is geheel gericht op de zoektocht naar gepersonaliseerde muziek die mensen met dementie weer herinneringen doet oproepen.

Betrokken organisaties zijn Marga Klompe, Figulus, Azora, trajectbegeleiders van netwerk dementie Achterhoek, Boogiewoogie en de Talentverbinder.

Marga Klompe en Azora zullen intramuraal mensen met dementie gaan bedienen met deze methodiek. Voor extramurale c.q. thuiswonende mensen met dementie is nu nog plek voor 12 personen. De thuiswonenden worden 1 op 1 bedient op de eigen plek thuis. Mantelzorgers worden meegenomen binnen dit avontuur zodat zij op den duur in staat zelf aan de slag te kunnen.

Persoonlijke muziek via de methodiek Music & memory bij mensen met dementie kan zorgen voor:

- Meer plezier en geluk

- Meer communicatie

- Alertheid

- Minder pijn, valincidenten en agressie

Met persoonlijke muziek heb je een extra middel voor handen om:

- ADL soepeler en sneller te laten verlopen

-Loopdrang/ passiviteit te verminderen

- Inslaapproblemen/ nachtelijke onrust tegen te gaan

- Agitatie/ sundowning te voorkomen

-Verveling/ apathie/ isolatie op te lossen

-Eetproblemen te verhelpen

Kortom een bijzondere methodiek die weer een stukje levensgeluk kan brengen zowel voor de gebruiker als de mantelzorger. De opleiding en benodigde apparatuur is bekostigd door diverse fondsen zoals Sluyterman van Loo, Rcoak, Dr. C.J Vaillantfonds en de gemeente Aalten.

Wilt u zich, of wilt u iemand opgeven voor deze kosteloze pilot ? Nogmaals alleen wanneer het om thuiswonenden gaat. Wilt u meer informatie ?

Mail /bel Talentverbinder Richard Jongetjes: Richard@talentverbinder.nl of bel 06-10514101 ( vanwege beperkte plekken met enige spoed reageren !) .

Noot redactie: bijlage Logo Music & memory Aalten ( zou fantastisch zijn om deze ook te plaatsen bij bericht)

Meer berichten