Martijn Haitink gaf tijdens de commissie een toelichting over de uitgevoerde energiescans voor monumenten.
Martijn Haitink gaf tijdens de commissie een toelichting over de uitgevoerde energiescans voor monumenten. (Foto: Leo van der Linde)

Commissie Cultureel Erfgoed over energiescans en kerkenvisie

Aalten - Maandag vergaderde de Commissie Cultureel Erfgoed (CCE) over verschillende onderwerpen in het gemeentehuis Aalten.

Presentatie over de uitgevoerde Energiescans monumenten. Tegenwoordig is het van belang dat ook bij monumenten rekening wordt gehouden met het gebruik van energie. Martijn Haitink gaf tijdens de Commissie Cultureel Erfgoed maandag een presentatie. Er zijn allerlei mogelijkheden om te komen tot CO2-reductie en de toepassing van energielabels. Men werkt met een nieuwe methodiek NTA8800 met pakketten gebaseerd op ambitie, welke aan monumenten gekoppeld kunnen worden. Onder andere de toepassing van zonnecollectoren onder de dakpannen van een monumentaal of karakteristiek pand.

Verbeteringen van kierafdichting en aansluitingen leveren veel rendement op. Wanneer men dit toepast kunnen 60% van dergelijke panden in de gemeente Aalten label A of B krijgen. Er zijn diverse pakketten mogelijk binnen deze energiescans, variërend van pakket Oranje, Geel of Groen. Pakket Groen is het meest ideale pakket en kan 90% energiebesparing opleveren. Dit vergt echter een behoorlijke investering. Te denken valt aan geïsoleerde voorzetwanden, isoleren van houten topgevels, aanbrengen van dakisolatie en het aanbrengen van een warmtepomp. Energiepakketten zorgen ervoor dat het pand zijn monumentale waarde behoudt. Alles staat en valt ermee of de eigenaar het geld er voor wil uittrekken.

Kerkenvisie
Ir. Martin van Bleek ging in op het onderwerp: Kerkenvisie. Veel kerken verdwijnen, al komen er ook wel weer wat bij in ons land. In de gemeente Aalten zijn liefst 19 kerken. Veel zijn er nog in gebruik. In een aantal vindt er geen dienst meer plaats. Sommige kerken zijn al herbestemd en voor een aantal wordt een andere functie gezocht. Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk trekken gezamenlijk op om een kerkenvisie op te stellen. Daarom willen deze drie gemeenten een kerkenvisie opstellen. Men wil aan tafel met de kerkeigenaren, erfgoedcommissies en burgers om te komen tot nieuwe ideeën. Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk behoren tot de eerste groep gemeenten die een decentralisatieuitkering heeft aangevraagd. Men wil een goed overzicht krijgen wat men een religieus erfgoed onder de gemeentegrenzen heeft. Op basis hiervan kan men een keuze maken betreffende behoud en herbestemming. Op die manier kan men ervoor zorgen dat dit belangrijke erfgoed behouden blijft. Voor het opstellen van een Kerkenvisie is voor de gemeente Aalten een bedrag van € 25.000,- beschikbaar.

Boek 'Bezield Erfgoed
Jos Wessels bracht verslag uit over zijn boek: 'Bezield Erfgoed'. Het boek is af en de voorintekening loopt goed. Inmiddels zijn er via voorinschrijving 300 boeken gereserveerd. Jos heeft al een aantal presentaties gegeven tijdens jaarvergaderingen van belangenverenigingen in diverse buurtschappen. GemeenteBelangen vroeg om een presentatie en Jos heeft dit toegezegd. Inmiddels is er € 4400,- subsidie beschikbaar voor drie fototentoonstellingen in Aalten (Nationaal Onderduikmuseum), Dinxperlo (Grenslandmuseum) en Bredevoort ('t Grachthuys). Op 14 september wordt het boek gepresenteerd tijdens Monumentendag. Deze vindt plaats in de Koppelkerk, Bredevoort.

Tekst: Leo van der Linde.

Meer berichten