Tonnie Stoltenborg (derde van links): niet alleen daken, maar ook wanden van bedrijven 'behangen' met zonnepanelen.
Tonnie Stoltenborg (derde van links): niet alleen daken, maar ook wanden van bedrijven 'behangen' met zonnepanelen. (Leo van der Linde)

Weg naar energieneutrale toekomst nog niet helder

Bredevoort - De Progressieve Partij hield donderdag in 't Grachthuys Bredevoort een avond over de energieneutrale toekomst. Duidelijk is intussen dat er iets moet gebeuren betreffende ons klimaat in verband met de opwarming van de aarde. Dus minder gebruik van energie, maar gebruik van zonnepanelen, zonneparken, warmtepompen en windmolens.

Het werd een actieve avond waarbij men in groepen een mening kon vormen. John Westerdiep, duurzaamheidsambtenaar in de gemeente Winterswijk, gaf zijn visie op de verschillende energiemixen. Conclusie van deze avond is dat het doel helder is, maar de weg naar een energieneutrale toekomst nog niet. Een eerste stap is om woonwijken te stimuleren om wat aan het energiegebruik te gaan doen.

Isoleren is één van de eerste maatregelen welke men kan nemen. Toepassing van een warmtepomp is een wat oudere woning heeft nogal wat haken en ogen. De kosten zijn vrij hoog. Volgens Martin Veldhuizen kan men wellicht in een woonwijk een centrale warmtepomp neerzetten, waarvan meerdere huizen gebruik kan maken. Ook zijn er inmiddels plaatsen waar oudere woningen worden afgebroken en men deze vervangt door energieneutrale woningen, kortom woningen welke van 'het gas af' zijn. In een discussiegroep pleitte 70% voor de toepassing van elektriciteit in combinatie met zonnepanelen.

Over windmolens waren de meningen verdeeld. Een aantal aanwezigen vinden windmolens een aantasting van het landschap. Men zou deze windmolens ter zijner tijd moeten slopen en met nieuwe technieken verder moeten gaan. Tonnie Stoltenborg kwam met het idee om niet alleen daken van bedrijven, maar ook de wanden van bedrijven te gaan 'behangen' met zonnepanelen. Wethouder Martin Veldhuizen deelde mee dat alle bedrijven in de Gemeente Aalten per 1 juli 2019 een meldplicht krijgen wanneer men meer dan 25.000m3 gas of 50.000Kwh stroom gebruikt.. Veldhuizen: "de bedrijven zijn bezig met deze energietransitie, dit krijgt wel een vliegwieleffect".

Tekst en foto: Leo van der Linde.

Meer berichten