De brandweerlieden Harm Hoftiezer en Bas Kempers ontvingen een lintje en bloemen uit handen van burgemeester Anton Stapelkamp.
De brandweerlieden Harm Hoftiezer en Bas Kempers ontvingen een lintje en bloemen uit handen van burgemeester Anton Stapelkamp. (Foto Vanessa Wassink)

Lintje voor brandweerlieden

Aalten - Twee brandweervrijwilligers zijn vrijdagavond in het zonnetje gezet. Harm Hoftiezer en Bas Kempers zijn vanwege hun langdurige inzet voor de openbare veiligheid van de gemeente Aalten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Stapelkamp speldde de versierselen op tijdens de personeelsavond van de brandweer in de Aaltense kazerne.

Harm Hoftiezer (1959 Aalten) heeft na precies 23 jaar op 1 mei afscheid genomen als vrijwillig Postcommandant van brandweerpost Aalten. Hij startte zijn brandweerloopbaan op 1 mei 1986 als Aspirant brandwacht. Tussen 1986 en 2013 werd hij achtereenvolgens bevorderd tot Brandwacht, Brandwacht 1e klas, Hoofdbrandwacht, Onderbrandmeester en Brandmeester. Sinds januari 2013 is hij in dienst van de VNOG bij het cluster Brandweer Achterhoek-Oost. Zijn vrijwilligerswerkzaamheden voor de post Aalten heeft hij al die tijd voortgezet.

Na ruim 21 jaar heeft ook Bas Kempers (1976 Aalten) per 1 mei afscheid genomen van brandweerpost Aalten. De heer Kempers startte zijn brandweerloopbaan op 1 september 1997 als Aspirant brandwacht. Tussen 1997 en 2003 werd hij achtereenvolgens bevorderd tot Brandwacht, Brandwacht 1e klas en Hoofdbrandwacht. Sinds oktober 2010 is Kempers aangesteld in de functie Manschap B met de rang Hoofdbrandwacht, gespecialiseerd als First Responder.

Meer berichten