Een bos bloemen voor Paul Eykelkamp, hij nam dinsdagavond afscheid als gemeenteraadslid van de VVD Aalten-Dinxperlo.
Een bos bloemen voor Paul Eykelkamp, hij nam dinsdagavond afscheid als gemeenteraadslid van de VVD Aalten-Dinxperlo. (Foto: Leo van der Linde)

Paul Eykelkamp neemt afscheid, Linda Oonk nieuw raadslid voor de VVD

Aalten - De raadsvergadering in de gemeente Aalten stond dinsdagavond in het teken van het afscheid van Paul Eykelkamp als lid van de gemeenteraad en de toelating van Linda Oonk als nieuw raadslid.

Burgemeester Anton Stapelkamp vindt het jammer dat Paul stopt als raadslid. Hij memoreerde de nuchterheid van Paul. Wanneer iemand wat lang aan het woord was, maakte Paul wel eens een gebaar richting de burgemeester: "Kap het nu maar eens af. Een drie minuten vragenrondje moet echt een drie minuten rondje zijn". Paul is tien jaar geleden toegetreden tot de fractie van de VVD. Hij bedankte zijn partij de VVD. Hij wenste zin opvolger Linda Oonk veel succes. Hij sprak een dankwoord richting de bodes, de griffier en de notuliste. Ook bracht Paul zijn dank uit aan oud-wethouder Johan Teeuwsen, waarvan hij veel heeft opgestoken. Paul heeft de wens dat de brug naar de DAGO daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden, anders gebeuren er nog eens ongelukken.

Vervolgens werd Linda Oonk toegelaten als nieuw raadslid namens de VVD in de gemeente Aalten. De heer Wijbrans (HMV) werd benoemd tot fractievertegenwoordiger. Hij volgt daarmee de heer Ebbers op. Het bespreekstuk over het voorstel tot afwijzing van mr. V. Wösten tot herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015 werd van de agenda gehaald. Het gaat om de uitbreiding van varkensstallen aan de Gendringseweg 9 Aalten. Men gaat mediation toepassen. Daarom werd dit onderwerp dinsdagavond niet aangekaart. Burgemeester Anton Stapelkamp: "Een broedende kip moet je niet storen".

(Tekst: Leo van der Linde)

Meer berichten