Rabobank Clubkas Campagne 2019 van start

Mooi hè, onze Achterhoek? Daar is Rabobank Graafschap als Supporter van Achterhoekse Sport en Cultuur hartstikke trots op. Zo'n mooie regio verdient het om alle faciliteiten te hebben om lekker te leven. Daar hoort sport en cultuur bij! Daarom steunt Rabobank Graafschap veel culturele en sportieve initiatieven en organisaties op verschillende manieren, zodat ze behouden blijven voor alle Achterhoekers. Met de Rabobank Clubkas Campagne geeft Rabobank Graafschap verenigingen en stichtingen in de eigen regio een financieel steuntje in de rug. Wie meedoet, kan de clubkas flink spekken.
Verenigingen en stichtingen die voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne kunnen zich tot en met 30 juni 2019 inschrijven.
De basisgedachte van de campagne is dat leden van Rabobank Graafschap inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven in ons werkgebied. Klanten met een lidmaatschap van Rabobank Graafschap kunnen hun stem uitbrengen op de deelnemende vereniging(en) of stichting(en) die zij willen ondersteunen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld ontvangt deze vereniging of stichting van de bank.
Leden van Rabobank Graafschap beslissen van 5 september t/m 19 september 2019 hoe de totale bijdrage wordt verdeeld. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, is deze bijdrage een extra stimulans om dromen te laten uitkomen!
www.rabobank.nl/graafschap

Meer berichten