Foto: PR

D66: Stimuleer Energietransitie, bijvoorbeeld met 'klus subsidie'

Aalten - Afgelopen donderdag 29 mei werd in Schiller tijdens de open avond van D66 gediscussieerd over de rol die de gemeente moet spelen in de energietransitie de komende jaren. Aanleiding is de duurzaamheidsnota die het college op dit moment aan het schrijven is. In april is een eerste conceptversie in een besloten bijeenkomst met de raad gedeeld.

De D66-fractie heeft een analyse gemaakt van belangrijke punten die ontbreken of onvoldoende uit de verf komen, welke op de open avond van 29 mei verder werden uitgediept met leden en andere belangstellenden.

Het begint met isoleren, zonder besparing van energie is de energietransitie een onbegonnen zaak. De vraag die voorlag is is hoe de gemeente dit moet gaan faciliteren: Is het bestaande loket VerduurSamen afdoende? De aanwezigen waren het eens dat er een flinke intensivering nodig is en de gemeente particulieren, ondernemers en organisaties proactief moet gaan benaderen om isolatiemaatregelen te stimuleren. Het idee werd geopperd om een gemeentelijk 'Aanjaagteam Isoleren' op te richten.

Ook waren de aanwezigen het er over eens dat het verstandig is om in subsidies en leningen te focussen. In plaats van een groot aantal kleine subsidies voor besparende maatregelen die al renderend zijn, gaf men de voorkeur aan een hoge subsidie en/of lening voor "kluswoningen voor starters", waarbij een woning met laag energielabel hoogwaardig geïsoleerd wordt. Naast een slag in duurzaamheid, kan dit meteen een bijdrage leveren aan de mismatch in het woningaanbod in onze gemeente, zoals de kloof tussen aangeboden woningbezit van ouderen en de vraag van jongeren.

Getallen op een rij
In discussies over de energietransitie vliegen de getallen je vaak om de oren en liggen misverstanden al snel op de loer. Er werd belang aan gehecht om de getallen goed op een rij te hebben. Zo werd het idee geopperd om als gemeente een CO2-boekhouding op te zetten, als instrument voor het bepalen van prioriteiten en het monitoren van gerealiseerde besparingen.

Wat wel duidelijk werd uit de getallen voor CO2-besparing is dat wanneer je als gemeente energieneutraal wilt worden, er in de toekomst een aantal grote windmolens extra nodig zal zijn, naast bijvoorbeeld wijkverwarming en zonneparken. Het college zou er dan ook verstandig aan doen om dit te gaan onderzoeken, maar dan wel buiten het Nationaal Landschap en met minstens 50% lokaal eigendom, zodat de directe omgeving financieel kan meeprofiteren.

Tenslotte werd er nog over zonnepanelen gesproken, waarvan er de komende jaren nog een heleboel geplaatst zullen worden. Om dit als gemeente te stroomlijnen werd voorgesteld om administratieve procedures zoveel mogelijk te slechten.

Meer berichten