De tijdmeting in de 17e eeuw, de tijd van Hendrickje Stoffels

Bredevoort - In verband met het Rembrandt jaar en het feit dat Hendrickje Stoffels uit Bredevoort kwam, geeft horloge- en klokkenmaker Jan Ubels een lezing over de tijdmeting in de 17eeuw. Vandaag de dag is het de normaalste zaak van de wereld de tijd overal om ons heen te hebben en beseffen we ons niet dat dat in de 17e eeuw heel anders was.

Rond 1630, de tijd dat Hendrickje Stoffels in Bredevoort woonde bestonden er al bijna 4 eeuwen mechanische klokken. Eenvoudige slaande klokken regelden de uren van naar bed gaan en de dagelijkse routine in kloosters en het huishouden. In die periode was het alleen voor de gegoede burgerij weggelegd een horloge of een klok te bezitten en was de "gewone" bevolking afhankelijk van openbare tijdmeters zoals kerkklokken.

Van massa productie was geen sprake en kon een uurwerkmaker maar een paar horloges per jaar afleveren, daarbij kwam ook nog dat er landelijk, laat staan Europees niets was geregeld ten aanzien van standaard tijd waardoor elke plaats ook zijn eigen plaatselijk tijd had.

Belangstellenden kunnen zich 14 juni 17.00 uur verzamelen in het atelier van goudsmid en Klokkenmaker Elcerlyck aan dePrinsenstraat 6 aanvang vanaf 17.00 uur . Vriendelijk verzoek om u vooraf aan te melden.

Meer berichten