Henk Meerdink (links) stoort zich aan de term 'vleesfabriek' van de heer Bert Weevers
Henk Meerdink (links) stoort zich aan de term 'vleesfabriek' van de heer Bert Weevers (Foto: Leo van der Linde)

Henk Meerdink (HMV) stoort zich aan opmerking over 'vleesfabriek'

Aalten - De raadsvergadering van dinsdagavond in de gemeente Aalten begon een half uur eerder dan gebruikelijk, vanwege de lange agenda. Eén van de onderwerpen was het agendapunt betreffende het voorstel tot afwijzing van het verzoek van mr. V. Wösten tot herziening van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied 2015'. Dit heeft te maken met de uitbreiding van varkensstallen aan de Gendringseweg 6 in Lintelo.

De buurt vreest geuroverlast. Het verzoek van Wösten wordt afgewezen, het is strijdig met de Wet veehouderij en geurhinder. Bovendien ligt de zaak 'onder de rechter' en in dit geval worden dan geen wijzigingen in het bestemmingsplan meer doorgevoerd. Er heeft bemiddeling, mediation, tussen beide partijen, buurt en bedrijf, plaatsgevonden. Dit mediation-traject heeft niets opgeleverd. Bert Weevers (Progressieve Partij): "Inwoners uit de omgeving van deze 'vleesfabriek' moeten beschermd worden. Het bedrijf voldoet niet aan de gezondheidseisen". Gerrit Assink (CDA): "jammer dat het mediation-traject niet gelukt is. Nu de uitspraak van de rechtbank maar afwachten".

'Vleesfabriek'
Henk Meerdink (HMV): "Jammer dat de bemiddeling niet gelukt is, maar het bestemmingsplan is onherroepelijk. Ik stoor me aan de opmerking van de heer Weevers betreffende de term: 'vleesfabriek'. Ik wil dat de heer Weevers dat woord terugneemt. Hij moet genuanceerder in zijn woordkeus zijn". Bert Weevers nam zijn woorden echter niet terug. Vervolgens deed Meerdink een beroep op de voorzitter, burgemeester Stapelkamp, om de woorden van Weevers terug te laten nemen.

Burgemeester Stapelkamp: "Ik heb niet het gevoel dat de heer Weevers hier over de schreef is gegaan, Er is hier geen sprake van een beledigende term naar personen toe". Het voorstel om het verzoek van Wösten tot herziening van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied 2015' af te wijzen werd aangenomen met 16 stemmen voor en 4 stemmen tegen (PP en CU).

Tekst: Leo van der Linde

Meer berichten