Nick (rechts) met twee medewerkers van HBLI bedanken voor de steun vanuit Nederland
Nick (rechts) met twee medewerkers van HBLI bedanken voor de steun vanuit Nederland (Foto: Jan Ebbers)

Lombok, er is nog veel te doen!

Aalten - Sinds 2015 werkt op het Indonesische eiland Lombok oud-Aaltenaar Nick Rensink. Hij heeft daar de stichting Harapan Baru Lombok Indonesia (HBLI) opgericht. Harapan Baru is Indonesisch en betekent nieuwe hoop. Dat wil HBLI bieden aan de inwoners van Lombok. HBLI geeft hen, die door armoede of een handicap in een achterstandssituatie leven, de kans een volwaardige plek in de maatschappij te verwerven. Dit wordt gedaan door middel van projecten, die de zelfredzaamheid van de deelnemers vergroten.

Eén daarvan is het Handicapable-project, dat mensen die in armoede verkeren en/of een handicap hebben, betere levensomstandigheden wil bieden door hen te helpen bij het opzetten van een eigen bedrijfje. Naast inhoudelijke kennis van het bedrijf wordt hun ook belangrijke andere vaardigheden geleerd, zoals boekhouden, ondernemen, hygiëne en gezonde voeding. Zonodig wordt ook nog voedselondersteuning gegeven. Er zijn inmiddels meer dan 30 bedrijfjes met steun van HBLI opgericht.

Daarnaast geeft HBLI Engelse les aan met name jongeren, die daardoor een betere kans op een baan in de horeca-sector krijgen. Ook wordt aan mensen uit de directe omgeving van dove mensen de kans geboden de beginselen van de doventaal te leren, waardoor ze met elkaar kunnen communiceren. De stichting Harapan Baru Aalten Nederland (HBAN) steunt vanuit Nederland het werk van HBLI door middel van fondsenwerving en promotie-activiteiten.

Aardbevingen
In juli en augustus 2018 werd Lombok getroffen door een aantal hevige aardbevingen. Daardoor veranderde de situatie drastisch. Heel veel woningen waren vernietigd en er was een tekort aan van alles. HBLI heeft meteen het roer omgegooid en zich gestort op de noodhulpverlening, met name voedsel- en medicijnverstrekking en later ook dekens en tenten. Toen de ergste nood geledigd was kreeg de realisering van noodtoiletten en zorg voor de watervoorziening prioriteit. Het eigenlijke werk - het verbeteren van de levensomstandigheden van arme en gehandicapte mensen - moest noodgedwongen op een laag pitje worden gezet.

Eén van de bestuursleden van HBAN heeft onlangs Nick op Lombok bezocht. Hij heeft met eigen ogen kunnen zien, dat de situatie daar zich langzamerhand weer normaliseert, maar ook, dat nog lang niet alle schade hersteld is. Hij heeft gesproken met mensen die met een bedrijfje zijn gestart en erg dankbaar zijn voor de steun die zij van Nick en zijn medewerkers daarbij gekregen hebben.

Watervoorziening
Die dankbaarheid was er ook bij de inwoners van de dorpen, waar een watervoorziening is gerealiseerd. In één dorp, dat op een heuvel ligt, is vanaf de nieuwe waterput een leiding gelegd naar een nieuwe watertank boven op die heuvel, waardoor de dorpelingen (meestal vrouwen) niet steeds weer water naar boven hoeven te slepen. Voor ons simpele dingen, zoals het beschikbaar stellen van hulpmiddelen (kruiwagen, betonschaar), betekenen voor de mensen daar, die deze middelen kunnen lenen voor de wederopbouw van hun woning, heel veel.

Om het probleem van rondslingerend plastic te helpen aanpakken is HBLI een inzamelactie begonnen van plastic. Er worden ecobricks van gemaakt (met plastic gevulde flessen). Deze bricks worden weer gebruikt als alternatief voor bakstenen. Er zijn er meer dan 14.000 ingezameld. Momenteel is een klaslokaal in aanbouw met deze bricks.

Vanuit Nederland is HBLI ook voor de hulpverlening na de aardbevingen financieel gesteund. Nu is de situatie zodanig, dat Nick met zijn medewerkers weer het Handicapable-project en ook de overige projecten kan oppakken.

Bestuur zoekt versterking
HBAN is bezig de daarvoor benodigde financiële middelen te verwerven. Het is echter de vraag hoelang dit nog kan gedaan kan worden. Het was bij het aantreden van het huidige stichtingsbestuur in 2016 de bedoeling dat dit slechts tijdelijk zou gaan functioneren, mede gezien de leeftijd van de bestuursleden. Maar ondanks alle pogingen daartoe is het tot nu toe niet gelukt vervangers te vinden. Als daar niet binnen afzienbare tijd verandering in komt zou het kunnen zijn dat HBAN moet worden opgeheven en dat zou toch verschrikkelijk jammer zijn. Wie interesse heeft in een bestuursfunctie kan contact opnemen met Jan Ebbers, secretaris van HBAN. Hij is bereikbaar op 0543-474426 of via aalten@harapan-baru.com.

Meer berichten