Geen toekomstige boekenmarkten meer op het terrein van de Koppelkerk Bredevoort.
Geen toekomstige boekenmarkten meer op het terrein van de Koppelkerk Bredevoort. (Foto: Leo van der Linde)

Geen boekenmarkten meer bij Koppelkerk

Aalten - Dinsdag 17 september werd in de raadsvergadering duidelijk dat er geen boekenmarkten meer georganiseerd worden op het terrein van de Koppelkerk Bredevoort. Dit heeft te maken met het recht om daar een woning te bouwen. In de raadsvergadering werd ingestemd met het ruimtelijk ontwikkelingskader Bekendijk-Zuid, Hiervoor wordt € 98.000,- beschikbaar gesteld. Dit voorstel werd met 1 stem tegen (HMV) en 19 stemmen voor, aangenomen.

Henk Meerdink, wilde de 1400 vierkante meter grond, bestemd voor een park in het plan Bekendijk-Zuid, gebruiken voor woningbouw van starters- en/of ouderen woningen. Het amendement van HMV werd door de andere partijen verworpen. Meerdink was wel tevreden over de realisering van de Spar-supermarkt. Hij noemde dit goed nieuws. Gerloeske Brezet (D66) vindt de realisatie van de Spar-supermarkt Bredevoort goed voor de leefbaarheid van Bredevoort en de partij kan het plan wel steunen betreffende de verplaatsing van het bouwcontingent. Gerbert Navis (VVD) vindt het behoud van de supermarkt in Bredevoort van groot belang. Gerrit Assink (CDA) vindt het van belang dat na vele jaren de 'knoop' in het plan Bekendijk-Zuid wordt 'doorgehakt'. Het bedrag; € 98.000,- is een volstrekt verantwoorde investering.

Tobias Holtman (ChristenUnie), het nieuwe raadslid in de partij, wil niet tornen aan de rechthebbende van het bouwterrein bij de Koppelkerk, Hij maakt zich wel zorgen over de boekenmarkten in de toekomst. Erik Groters (GemeenteBelangen) vraagt de raad om mee te helpen voor een nieuwe locatie van de boekenmarkt in het stadje. Guido Uland (Progressieve Partij) vindt het jammer dat er geen boekenmarkten meer zouden zijn. "De extra bouwcontingenten zijn echter nodig voor de exploitatie van het bouwproject".

Wethouder Ted Kok is blij dat het plan voortgang kan vinden; behoud van de Knopenfabriek, supermarkt en realisatie van woningen. De gemeente Aalten houdt zich aan de bestemming 'groen'. Ted Kok: "de gemeente Aalten wil alle hulp geven, betreffende het realiseren van boekenmarkten. Financieel wordt dit moeilijk. Men wil kijken waar mogelijkheden liggen voor toekomstige boekenmarkten.

Tekst en foto: Leo van der Linde

Meer berichten